Tổng vốn đầu tư đạt 5,59 nghìn tỷ NDT đã đưa ra vào cuối tháng 3, Zhao Chenxin, phát ngôn viên của Ủy ban Phát triển và Cải cách Quốc gia cho biết.

Nguồn: VITIC/Reuters