Sự gia tăng một số ngành công nghiệp mới và tăng trưởng cao đã mang lại những thách thức để đánh giá tốc độ tăng trưởng kinh tế của một quốc gia.

Xu Xianchuan cho biết dịch vụ miễn phí được cung cấp bởi các công ty Internet đã đóng góp vào tổng sản phẩm quốc nội của đất nước, trong bình luận của website Shanghai Securities Journal
Các dịch vụ này được đánh giá thấp, dẫn đến số liệu GDP chính thức thấp hơn, ông cho biết thêm.
Bình luận của ông Xu do liệu GDP quý II của Trung Quốc công bố vào ngày 15/7. Sự xác thực của số liệu thống kê của Trung Quốc thường khơi lên nghi ngở bởi các nhà đầu tư.
Chính phủ đã đặt ra mục tiêu tăng trưởng 6,5-7% cho năm 2016, mặc dù một số nhà phân tích tin rằng mức tăng trưởng thực tế đã yếu hơn nhiều.
Nguồn: VITIC/Reuters