Trung tâm Thông tin Nhà nước là một tổ chức tư vấn chính thức liên kết với Ủy ban Cải cách và Phát triển quốc gia, cơ quan lập kế hoạch kinh tế hàng đầu của nước này.
Dự báo tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới khoảng 6,8% cho cả năm 2017.
SIC cho biết mức giảm nhẹ này do một số yếu tố như tăng trưởng xuất khẩu và đầu tư vào thị trường bất động sản suy giảm.
"Ngành công nghiệp dịch vụ mới nổi sẽ duy trì đà tăng trưởng tốt", SIC cho biết.
Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 6,9% trong quý II so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn dự kiến, được hỗ trợ bởi chi tiêu cho cơ sở hạ tầng của chính phủ và thị trường nhà ở nóng.
Nguồn: VITIC/Reuters