Theo khảo sát lúc 10h tại 8 ngân hàng lớn, Ngân hàng VP Bank giảm mạnh nhất, giảm 99 VND/EUR giá mua vào và giảm 100 VND/EUR giá bán ra so với hôm qua, còn ở mức 25.348 - 26.206 VND/EUR.
Ngân hàng Á Châu giảm 22 VND/EUR cả giá mua và giá bán, còn ở mức 25.532 - 25.883 VND/EUR.
Techcombank cùng giảm 19 VND/EUR cả giá mua và bán, còn ở mức 25.281 - 26.287 VND/EUR.
Ngân hàng Quốc tế - VIB giảm 16 VND/EUR cả 2 chiều mua bán, còn ở mức 25.483 – 25.963 VND/EUR.
Sacombank giảm 14 VND/EUR giá mua vào và giảm 19 VND/EUR giá bán ra, còn ở mức 25.536 – 25.940 VND/EUR.
Vietcombank giảm 13,69 VND/EUR giá mua và giảm 14,24 VND/EUR giá bán, còn ở mức 25.344,71 - 26.369,62 VND/EUR.
Ngân hàng Đông Á cùng giảm 10 VND/EUR cả giá mua và bán, còn ở mức 25.530 – 25.870 VND/EUR.
Ngân hàng Vietinbank cũng giảm 9 VND/EUR cả 2 chiều mua và bán, còn ở mức 25.505 - 26.340 VND/EUR.
Tỷ giá mua Euro tại các ngân hàng được khảo sát dao động trong khoảng 25.281 - 25.536 VND/EUR còn tỷ giá bán ra trong phạm vi từ 25.870 - 26.369,62 VND/EUR. Trong đó, Sacombank là ngân hàng có giá mua Euro cao nhất 25.536 VND/EUR, ngân hàng Đông Á có giá bán thấp nhất, ở mức 25.870 VND/EUR.
Trên thị trường tự do, giá Euro tiếp tục giảm trong sáng nay. Theo khảo sát lúc 9h30, giá Euro được mua - bán ở mức 25.700 - 25.750 VND/EUR, giá mua giảm 20 VND/EUR và giá bán giảm 70 VND/EUR so với mức khảo sát sáng hôm qua.

Tỷ giá Euro ngày 10/1/2020

ĐVT: VND/EUR

Ngân hàng

Mua Tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

Vietcombank (VCB)

25.344,71(-13,69)

25.600,72(-13,83)

26.369,62(-14,24)

Ngân Hàng Á Châu (ACB)

25.532(-22)

25.596(-22)

25.883(-22)

Ngân hàng Đông Á (DAB)

25.530(-10)

25.610(-10)

25.870(-10)

Techcombank (Techcombank)

25.281(-19)

25.587(-19)

26.287(-19)

VPBank (VPBank)

25.348 (-99)

25.523(-78)

26.206(-100)

Ngân hàng Quốc Tế (VIB)

25.483(-16)

25.585(-16)

25.963(-16)

Sacombank (Sacombank)

25.536(-14)

25.636(-14)

25.940(-19)

Vietinbank (Vietinbank)

25.505(-9)

25.530(-9)

26.340(-9)

Nguồn: VITIC