Hôm nay, tỷ giá Euro so với VND niêm yết trên toàn hệ thống ngân hàng biến động trái chiều. Khảo sát 7 ngân hàng lớn tại Hà Nội lúc 10:30’có 3 ngân hàng tăng giá, 4 ngân hàng giảm giá mua vào. Chiểu tỷ giá bán ra có 3 ngân hàng tăng giá và 4 ngân hàng giảm giá.

Vietinbank là ngân hàng duy nhất tăng cả hai chiều mua và bán, tăng 151 VND/EUR giá mua và tăng 97 VND/EUR giá bán, lên mức 27.141 - 28.165 VND/EUR.

Các ngân hàng giảm cả hai chiều mua bán gồm có: Ngân hàng Á Châu giảm 52 VND/EUR giá mua và giảm 34 VND/EUR giá bán, còn mức 27.148 - 27.646 VND/EUR; Vietcombank giảm 4,53 VND/EUR giá mua và giảm 4,75 VND/EUR giá bán, còn mức 26.733,48 - 28.096,93 VND/EUR.

Các ngân hàng tăng giá mua nhưng giảm giá bán gồm có: Ngân hàng Đông Á tăng 145 VND/EUR giá mua và giảm 586 VND/EUR giá bán, còn mức 27.140 - 27.620 VND/EUR. Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín tăng 73 VND/EUR giá mua và giảm 541 VND/EUR giá bán, còn mức 27.240 - 27.651 VND/EUR.

Các ngân hàng giảm giá mua nhưng tăng giá bán gồm có: Techcombank giảm 219 VND/EUR giá mua và tăng 31 VND/EUR giá bán, lên mức 27.180 - 27.691 VND/EUR. Ngân hàng Quốc Tế giảm 71 VND/EUR giá mua và tăng 31 VND/EUR giá bán, lên mức 27.180 - 27.691 VND/EUR.

  1. Tỷ giá Euro ngày 14/9/2020
  2. ĐVT: VND/EUR
Tỷ giá mua Euro tại các ngân hàng được khảo sát dao động trong khoảng 26.733,48 - 27.240 VND/EUR còn tỷ giá bán ra trong phạm vi từ 27.620 - 28.165 VND/EUR. Trong đó, Ngân hàng Sacombank là ngân hàng có giá mua Euro cao nhất 27.240 VND/EUR; Đông Á có giá bán thấp nhất 27.620 VND/EUR.
 Trên thị trường tự do, giá Euro được mua - bán ở mức 27.400 – 27.480 VND/EUR, giữ nguyên giá mua nhưng giảm 20 đồng giá bán so với cuối tuần trước. Trên thị trường quốc tế, đồng euro ghi nhận lúc 10h30 giao dịch ở mức 1,1849 USD/EUR, tăng 0,03% so với cuối tuần qua.

Nguồn: VITIC