Theo khảo sát lúc 10h tại 9 ngân hàng lớn, chỉ duy nhất ngân hàng VPBank giữ nguyên giá mua bán của ngày hôm qua, ở mức 25.920 - 26.757 VND/EUR, còn lại tất cả các ngân hàng khác đều sụt giảm cả 2 chiều mua bán.
Ngân hàng Sacombank giảm mạnh nhất, giảm 598 VND/EUR giá mua và giảm 383 VND/EUR giá bán, về mức 25.540 - 26.337 VND/EUR.
Ngân hàng BIDV giảm 168 VND/EUR giá mua và giảm 177 VND/EUR giá bán, về mức 25.722 - 26.753 VND/EUR.
Ngân hàng Quốc Tế (VIB) giảm 172 VND/EUR giá mua và giảm 175 VND/EUR giá bán, về mức 25.883 - 26.382 VND/EUR.
Techcombank giảm 181 VND/EUR giá mua và giảm 184 VND/EUR giá bán, về mức 25.639 - 26.635 VND/EUR.
Vietinbank giảm 172 VND/EUR cả giá mua và giá bán, về mức 25.784 - 26.739 VND/EUR.
Ngân Hàng Á Châu giảm 158 VND/EUR giá mua và giảm 173 VND/EUR giá bán, về mức 25.858 - 26.333 VND/EUR.
Ngân Hàng Đông Á giảm 190 VND/EUR giá mua và giảm 160 VND/EUR giá bán, về mức 25.860 - 26.320 VND/EUR.
Vietcombank giảm 150,57 VND/EUR giá mua và giảm 158,26 VND/EUR giá bán, về mức 25.483,09 - 26.782,73 VND/EUR.
Tỷ giá mua Euro tại các ngân hàng được khảo sát dao động trong khoảng 25.483,09 – 25.920 VND/EUR còn tỷ giá bán ra trong phạm vi từ 26.320 – 26.782,73 VND/EUR. Trong đó, VPBank là ngân hàng có giá mua Euro cao nhất 25.920 VND/EUR; Đông Á có giá bán thấp nhất 26.320 VND/EUR.
Tỷ giá Euro ngày 17/6/2020
ĐVT: VND/EUR

Ngân hàng

Mua Tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

Vietcombank (VCB)

25.483,09(-150,57)

25.740,49(-152,10)

26.782,73(-158,26)

Ngân Hàng Á Châu (ACB)

25.858(-158)

25.962(-159)

26.333(-173)

Ngân hàng Đông Á (DAB)

25.860(-190)

25.960(-190)

26.320(-160)

Techcombank (Techcombank)

25.639(-181)

25.966(-150)

26.635(-184)

VPBank (VPBank)

25.920

26.099

26.757

Ngân hàng Quốc Tế (VIB)

25.883(-172)

25.987(-173)

26.382(-175)

Sacombank (Sacombank)

25.540(-598)

25.550(-688)

26.337(-383)

Vietinbank (Vietinbank)

25.784(-172)

25.841(-140)

26.739(-172)

BIDV (BIDV)

25.722(-168)

25.792(-168)

26.753(-177)

Nguồn: VITIC