Ngân hàng Vietcombank (VCB) giảm 133 VND/EUR giá mua và giảm 140 VND/EUR giá bán, xuống mức 26.604,70 – 27.961,57 VND/EUR.
Ngân hàng Á Châu (ACB) giảm 144 VND/EUR giá mua và giảm 147 VND/EUR giá bán, còn mức 26.992 - 27.464 VND/EUR.
Ngân hàng Đông Á (DAB) giảm 220 VND/EUR giá mua và 230 VND/EUR giá bán, xuống mức 27.000 - 27.480 VND/EUR.
Ngân hàng Techcombank giảm 184 VND/EUR giá mua và giảm 186 VND/EUR giá bán, còn mức 26.806 - 28.018 VND/EUR.
Ngân hàng Quốc Tế (VIB) ) giảm 118 VND/EUR giá mua và giảm 120VND/EUR giá bán, còn mức 27.029 - 27.538 VND/EUR.
Ngân hàng Sacombank giảm 185 VND/EUR giá mua và giảm 226 VND/EUR giá bán, còn mức 27.065 - 27.470 VND/EUR.
Ngân hàng Vietinbank giảm 242 VND/EUR ở cả hai chiều mua bán, còn mức 26.954 - 27.979 VND/EUR.
Ngân hàng BIDV giảm 139 VND/EUR giá mua và giảm 149 VND/EUR giá bán, xuống mức 26.884 - 27.957 VND/EUR.
  1. Tỷ giá Euro ngày 17/9/2020
  2. ĐVT: VND/EUR  

Tỷ giá mua Euro tại các ngân hàng được khảo sát dao động trong khoảng 26.604,70 - 27.065 VND/EUR còn tỷ giá bán ra trong phạm vi từ 27.464 - 28.018 VND/EUR. Trong đó, Sacombank là ngân hàng có giá mua Euro cao nhất 27.065 VND/EUR; Á Châu là ngân hàng có giá bán thấp nhất 27.464 VND/EUR.

Trên thị trường tự do, khảo sát lúc 11h30, đồng euro đồng loạt giảm 120 đồng cho cả hai chiều mua vào - bán ra xuống mức là 27.280 - 27.380 VND/EUR. 

Trên thị trường quốc tế, đồng euro ghi nhận lúc 10h00 giao dịch ở mức 1,1765 USD/EUR, tăng 0,43% so với giá đóng cửa ngày hôm qua (16/9/2020).

Nguồn: VITIC