Theo khảo sát lúc 9h30 tại 7 ngân hàng lớn, cả ở chiều mua vào và bán ra đều có 3 ngân hàng tăng giá và 4 ngân hàng giảm giá so với cuối tuần trước.
Trong đó, đáng chú ý là ngân hàng Đông Á tăng mạnh nhất giá mua vào, tăng 201 VND/EUR nhưng giảm mạnh nhất giá bán ra, giảm 475 VND/EUR giá bán, còn ở mức 25.510 - 25.840 VND/EUR.
Ngân hàng Á Châu cũng tăng 72 VND/EUR giá mua vào nhưng giảm 37 VND/EUR giá bán, còn ở mức 25.502 - 25.853 VND/EUR.
Ngân hàng Sacombank tăng 48 VND/EUR giá mua nhưng giảm mạnh 382 VND/EUR giá bán, còn mức 25.507 – 25.912 VND/EUR.
Ngược lại, các ngân hàng giảm giá mua vào nhưng tăng giá bán ra gồm có: VPbank giảm 196 VND/EUR giá mua nhưng tăng 92 VND/EUR giá bán, đạt mức 25.285 - 26.143 VND/EUR. Techcombank giảm 35 VND/EUR giá mua nhưng tăng 65 VND/EUR giá bán, đạt mức 25.250 – 26.208 VND/EUR. Ngân hàng VIB giảm 36 VND/EUR giá mua nhưng tăng 33 VND/EUR giá bán, đạt mức 25.454 – 25.934 VND/EUR.
Vietcombank là ngân hàng duy nhất giảm giá cả 2 chiều mua bán, với mức giảm tương ứng 70,71 VND/EUR và 73,59 VND/EUR, còn ở mức 25.309,59 - 26.333,07 VND/EUR.
Hiện, tỷ giá mua Euro tại các ngân hàng được khảo sát dao động trong khoảng 25.250 – 25.510 VND/EUR, còn tỷ giá bán ra trong phạm vi từ 25.840 – 26.333,07 VND/EUR. Trong đó, Ngân hàng Đông Á vừa có giá mua cao nhất, vừa có giá bán thấp nhất 25.510 - 25.840 VND/EUR.

Tỷ giá Euro ngày 20/1/2020

ĐVT: VND/EUR

Ngân hàng

Mua Tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

Vietcombank (VCB)

25.309,59(-70,71)

25.565,24(-71,43)

26.333,07(-73,59)

Ngân Hàng Á Châu (ACB)

25.502(+72)

25.566(+66)

25.853(-37)

Ngân hàng Đông Á (DAB)

25.510(+201)

25.590(-25)

25.840(-475)

Techcombank (Techcombank)

25.250(-35)

25.506(+47)

26.208(+65)

VPBank (VPBank)

25.285(-196)

25.459(-124)

26.143(+92)

Ngân hàng Quốc Tế (VIB)

25.454(-36)

25.556(-34)

25.934(+33)

Sacombank (Sacombank)

25.507(+48)

25.607(+123)

25.912(-382)

 

Nguồn: VITIC