Theo khảo sát lúc 10h tại 8 ngân hàng lớn, chỉ có 2 ngân giảm cả 2 chiều mua bán, còn lại các ngân hàng khác đều tăng giá.
Các ngân hàng tăng cả 2 chiều mua bán gồm có: Vietcombank tăng 76,82 VND/EUR giá mua và tăng 80,74 VND/EUR giá bán, lên mức 26.724,45 - 28.087,43 VND/EUR;
Ngân hàng Á Châu tăng 85 VND/EUR giá mua và tăng 86 VND/EUR giá bán, lên mức 27.129 - 27.604 VND/EUR;
Techcombank tăng 33 VND/EUR giá mua và tăng 34 VND/EUR giá bán, lên mức 26.907 - 28.120 VND/EUR;
Ngân hàng Quốc Tế tăng 73 VND/EUR giá mua và tăng 75 VND/EUR giá bán, lên mức 27.087 - 27.728 VND/EUR;
Sacombank tăng 56 VND/EUR giá mua và tăng 55 VND/EUR giá bán, lên mức 27.209 - 27.618 VND/EUR;
BIDV tăng 40 VND/EUR giá mua và tăng 42 VND/EUR giá bán, lên mức 26.965 - 28.048 VND/EUR;
Các ngân hàng giảm cả 2 chiều mua bán gồm có: Ngân hàng Đông Á giảm 10 VND/EUR giá mua và giảm 20 VND/EUR giá bán, còn mức 27.130 - 27.610 VND/EUR; Vietinbank
giảm 7 VND/EUR cả giá mua và giá bán, còn mức 27.089 - 28.114 VND/EUR;
Tỷ giá mua Euro tại các ngân hàng được khảo sát dao động trong khoảng 26.724,45 - 27.209 VND/EUR còn tỷ giá bán ra trong phạm vi từ 27.604 - 28.120 VND/EUR. Trong đó, Sacombank là ngân hàng có giá mua Euro cao nhất 27.209 VND/EUR; Á Châu có giá bán thấp nhất 27.604 VND/EUR.
Tỷ giá Euro ngày 26/8/2020
ĐVT: VND/EUR

Ngân hàng

Mua Tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

Vietcombank (VCB)

26.724,45(+76,82)

26.994,39(+77,59)

28.087,43(+80,74)

Ngân hàng Á Châu (ACB)

27.129(+85)

27.238(+85)

27.604(+86)

Ngân hàng Đông Á (DAB)

27.130(-10)

27.240(-10)

27.610(-20)

Techcombank (Techcombank)

26.907(+33)

27.117(+33)

28.120(+34)

Ngân hàng Quốc Tế (VIB)

27.087(+73)

27.196(+74)

27.728(+75)

Sacombank (Sacombank)

27.209(+56)

27.309(+56)

27.618(+55)

Vietinbank (Vietinbank)

27.089(-7)

27.104(-7)

28.114(-7)

BIDV (BIDV)

26.965(+40)

27.038(+40)

28.048(+42)

Nguồn: VITIC