Theo khảo sát lúc 15h tại 8 ngân hàng lớn, Ngân hàng Đông Á tăng nhiều nhất, tăng 60 VND/EUR cả giá mua và giá bán, lên mức 27.140 - 27.620 VND/EUR;
Vietcombank tăng 22,60 VND/EUR giá mua và tăng 23,75 VND/EUR giá bán, lên mức 26.747,05 - 28.111,18 VND/EUR;
Ngân hàng Á Châu tăng 14 VND/EUR cả giá mua và giá bán, lên mức 27.143 -27.618 VND/EUR;
Techcombank tăng 49 VND/EUR giá mua và tăng 51 VND/EUR giá bán, lên mức 26.913 - 28.125 VND/EUR;
Sacombank tăng 44 VND/EUR giá mua và tăng 49 VND/EUR giá bán, lên mức 27.219 - 27.628 VND/EUR;
Vietinbank tăng 46 VND/EUR cả giá mua và giá bán, lên mức 27.092 - 28.117 VND/EUR;
BIDV tăng 28 VND/EUR giá mua và tăng 31 VND/EUR giá bán, lên mức 26.956 - 28.038 VND/EUR;
Tỷ giá mua Euro tại các ngân hàng được khảo sát dao động trong khoảng 26.747,05 - 27.219 VND/EUR còn tỷ giá bán ra trong phạm vi từ 27.618 - 28.125 VND/EUR. Trong đó, Sacombank là ngân hàng có giá mua Euro cao nhất 27.219 VND/EUR; Á Châu có giá bán thấp nhất 27.618 VND/EUR.
Trên thị trường tự do, giá Euro được mua - bán ở mức 27.400 – 27.480 VND/EUR, tăng 30 đồng giá mua và tăng 10 đồng giá bán so với hôm qua.
Trên thị trường quốc tế, đồng euro ghi nhận lúc 11h30 giao dịch ở mức 1,1833 USD/EUR, tăng 0,03% so với giá đóng cửa hôm qua.
Tỷ giá Euro ngày 27/8/2020
ĐVT: VND/EUR

Ngân hàng

Mua Tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

Vietcombank (VCB)

26.747,05(+22,60)

27.017,22(+22,83)

28.111,18(+23,75)

Ngân hàng Á Châu (ACB)

27.143(+14)

27.252(+14)

27.618(+14)

Ngân hàng Đông Á (DAB)

27.140(+60)

27.250(+60)

27.620(+60)

Techcombank (Techcombank)

26.913(+49)

27.123(+49)

28.125(+51)

Ngân hàng Quốc Tế (VIB)

27.174(+87)

27.283(+87)

27.697(-31)

Sacombank (Sacombank)

27.219(+44)

27.319(+44)

27.628(+49)

Vietinbank (Vietinbank)

27.092(+46)

27.107(+46)

28.117(+46)

BIDV (BIDV)

26.956(+28)

27.029(+28)

28.038(+31)

Nguồn: VITIC