Theo khảo sát lúc 10h tại 8 ngân hàng lớn, chỉ duy nhất ngân hàng Đông Á giữ nguyên giá mua bán của ngày hôm qua ở mức 27.000 - 27.480 VND/EUR, còn tất cả các ngân hàng khác đều giảm cả 2 chiều mua bán.
Ngân hàng Vietcombank giảm nhiều nhất, giảm 160,42 VND/EUR giá mua và giảm 168,6 VND/EUR giá bán, còn mức 26.482,69 - 27.833.34 VND/EUR.
Ngân hàng Á Châu giảm 142 VND/EUR giá mua và giảm 145 VND/EUR giá bán, còn mức 26.895 - 27.366 VND/EUR.
Techcombank giảm 101 VND/EUR giá mua và giảm 102 VND/EUR giá bán, còn mức 26.671 - 27.881 VND/EUR.
Ngân hàng Quốc Tế giảm 149 VND/EUR giá mua và giảm 152 VND/EUR giá bán, còn mức 26.912 - 27.431 VND/EUR.
Sacombank giảm 76 VND/EUR giá mua và giảm 77 VND/EUR giá bán, còn mức 26.997 - 27.406 VND/EUR.
Vietinbank giảm 30 VND/EUR cả giá mua và giá bán, còn mức 26.882 - 27.917 VND/EUR.
BIDV giảm 123 VND/EUR cả giá mua và giá bán, còn mức 26.739 - 27.811 VND/EUR.
Tỷ giá mua Euro tại các ngân hàng được khảo sát dao động trong khoảng 26.482,69 - 27.000 VND/EUR còn tỷ giá bán ra trong phạm vi từ 27.366 - 27.917 VND/EUR. Trong đó, Đông Á là ngân hàng có giá mua Euro cao nhất ở mức 27.000 VND/EUR và ngân hàng Á Châu có giá bán thấp nhất 27.366 VND/EUR.
Trên thị trường tự do, giá Euro được mua - bán ở mức 27.300 – 27.400 VND/EUR, giữ nguyên cả giá mua và giá bán so với hôm qua.
Trên thị trường quốc tế, đồng euro ghi nhận lúc 10h giao dịch ở mức 1,1744 USD/EUR, tăng 0,05% so với hôm qua.
Tỷ giá Euro ngày 11/8/2020
ĐVT: VND/EUR

Ngân hàng

Mua Tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

Vietcombank (VCB)

26.482,69(-160,42

26.750,19(-162,04

27.833.34(-168,60

Ngân hàng Á Châu (ACB)

26.895(-142

27.003(-143

27.366(-145

Ngân hàng Đông Á (DAB)

27.000

27.110

27.480

Techcombank (Techcombank)

26.671(-101

26.879(-101

27.881(-102

Ngân hàng Quốc Tế (VIB)

26.912(-149

27.020(-150

27.431(-152

Sacombank (Sacombank)

26.997(-76

27.097(-76

27.406(-77

Vietinbank (Vietinbank)

26.882(-30

26.907(-30

27.917(-30

BIDV (BIDV)

26.739(-123

26.811(-124

27.811(-123

Nguồn: VITIC