Theo khảo sát lúc 15h tại 9 ngân hàng lớn, có 5 ngân hàng giữ nguyên giá mua bán của ngày hôm qua, còn lại 4 ngân hàng giảm cả 2 chiều mua bán.
Ngân hàng Sacombank giảm nhiều nhất, giảm 156 VND/EUR giá mua và giảm 155 VND/EUR giá bán, về mức 25.927 - 26.337 VND/EUR.
VPBank giảm 66 VND/EUR giá mua và giảm 44 VND/EUR giá bán, về mức 25.719 - 26.580 VND/EUR.
Ngân Hàng Á Châu giảm 63 VND/EUR giá mua và giảm 41 VND/EUR giá bán, về mức 25.811 - 26.413 VND/EUR.
Techcombank giảm 23 VND/EUR giá mua và giảm 24 VND/EUR giá bán, về mức 25.777 - 26.775 VND/EUR.
Các ngân hàng giữ nguyên giá của ngày hôm qua, gồm có: Vietcombank mua bán ở mức 25.557,14 - 26.860,53 VND/EUR; Ngân hàng Đông Á 26.000 - 26.450 VND/EUR; Ngân hàng Quốc Tế 25.974 - 26.588 VND/EUR; Vietinbank 25.965 - 26.920 VND/EUR; BIDV 25.834 - 26.871 VND/EUR.
Tỷ giá mua Euro tại các ngân hàng được khảo sát dao động trong khoảng 25.557,14 – 26.000 VND/EUR còn tỷ giá bán ra trong phạm vi từ 26.337 – 26.920 VND/EUR. Trong đó, Đông Á là ngân hàng có giá mua Euro cao nhất 26.000 VND/EUR; Sacombank có giá bán thấp nhất 26.337 VND/EUR.
Trên thị trường tự do, đồng euro được mua - bán ở mức 26.100 - 26.200 VND/EUR, giảm 100 đồng cả hai chiều mua vào - bán ra so với hôm qua.
Trên thị trường quốc tế, đồng euro giao dịch ở mức 1,1256 USD/EUR, giảm 0,38% so với giá cuối ngày 12/6/2020.
Tỷ giá Euro ngày 13/6/2020
ĐVT: VND/EUR

Ngân hàng

Mua Tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

Vietcombank (VCB)

25.557,14

25.815,29

26.860,53

Ngân Hàng Á Châu (ACB)

25.811 (-63)

25.915 (-63)

26.413 (-41)

Ngân hàng Đông Á (DAB)

26.000

26.110

26.450

Techcombank (Techcombank)

25.777 (-23)

26.072 (-24)

26.775 (-24)

VPBank (VPBank)

25.719 (-66)

25.897 (-66)

26.580 (-44)

Ngân hàng Quốc Tế (VIB)

25.974

26.078

26.588

Sacombank (Sacombank)

25.927 (-156)

26.027 (-156)

26.337 (-155)

Vietinbank (Vietinbank)

25.965

25.990

26.920

BIDV (BIDV)

25.834

25.904

26.871

Nguồn: VITIC