Theo khảo sát lúc 10h tại 8 ngân hàng lớn, chỉ có duy nhất ngân hàng Á Châu tăng 21 VND/EUR cả 2 chiều mua bán lên mức 27.086 - 27.559 VND/EUR; còn lại tất cả các ngân hàng khác đều giảm giá.
Vietinbank giảm mạnh nhất, giảm 87 VND/EUR cả giá mua và giá bán, còn mức 27.035 - 28.070 VND/EUR.
Ngân hàng Đông Á giảm 50 VND/EUR giá mua và giảm 60 VND/EUR giá bán, còn mức 27.100 - 27.570 VND/EUR.
Techcombank giảm 59 VND/EUR cả giá mua và giá bán, còn mức 26.854 - 28.066 VND/EUR.
Ngân hàng Quốc Tế giảm 11 VND/EUR giá mua và giảm 12 VND/EUR giá bán, còn mức 27.091 - 27.613 VND/EUR.
Sacombank giảm 56 VND/EUR giá mua và giảm 49 VND/EUR giá bán, còn mức 27.164 - 27.573 VND/EUR.
Vietcombank giảm 18,08 VND/EUR giá mua và giảm 18,99 VND/EUR giá bán, còn mức 26.688,30 - 28.049,44 VND/EUR.
BIDV giảm 61 VND/EUR giá mua và giảm 71 VND/EUR giá bán, còn mức 26.923 -27.997 VND/EUR.
Tỷ giá mua Euro tại các ngân hàng được khảo sát dao động trong khoảng 26.688,30 -27.164 VND/EUR còn tỷ giá bán ra trong phạm vi từ 27.559 - 28.070 VND/EUR. Trong đó, Sacombank là ngân hàng có giá mua Euro cao nhất ở mức 27.164 VND/EUR và ngân hàng Á Châu có giá bán thấp nhất 27.559 VND/EUR.
Tỷ giá Euro ngày 14/8/2020
ĐVT: VND/EUR

Ngân hàng

Mua Tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

Vietcombank (VCB)

26.688,30(-18,08)

26.957,88(-18,26)

28.049,44(-18,99)

Ngân hàng Á Châu (ACB)

27.086(+21)

27.194(+20)

27.559(+21)

Ngân hàng Đông Á (DAB)

27.100(-50)

27.200(-50)

27.570(-60)

Techcombank (Techcombank)

26.854(-59)

27.064(-59)

28.066(-59)

Ngân hàng Quốc Tế (VIB)

27.091(-11)

27.200(-11)

27.613(-12)

Sacombank (Sacombank)

27.164(-56)

27.264(-56)

27.573(-49)

Vietinbank (Vietinbank)

27.035(-87)

27.060(-87)

28.070(-87)

BIDV (BIDV)

26.923(-61)

26.996(-61)

27.997(-71)

Nguồn: VITIC