Theo khảo sát lúc 9h30 tại 9 ngân hàng lớn, thì ngân hàng Đông Á giảm mạnh nhất, giảm 80 VND/EUR giá mua và giảm 70 VND/EUR giá bán, còn ở mức 24.890 – 25.220 VND/EUR.
Cả ngân hàng BIDV và Vietinbank cùng giảm 78 VND/EUR cả giá mua và giá bán, BIDV còn ở mức 24.914– 25.673 VND/EUR; Vietinbank ở mức 24.858– 25.693 VND/EUR.
VIB giảm 72 VND/EUR cả giá mua và giá bán, còn ở mức 24.843 – 25.311 VND/EUR.
Ngân hàng Á Châu giảm 70 VND/EUR giá mua và giảm 71 VND/EUR giá bán, còn ở mức 24.890 – 25.243 VND/EUR.
Vietcombank giảm 69,82 VND/EUR giá mua và giảm 73,02 VND/EUR giá bán, còn ở mức 24.577,76 – 25.700,74 VND/EUR.
Techcombank giảm 63 VND/EUR giá mua và giảm 61 VND/EUR giá bán, còn ở mức 24.646 – 25.608 VND/EUR.
Sacombank giảm 54 VND/EUR cả giá mua và giá bán, còn ở mức 24.906 – 25.311 VND/EUR.
Riêng Ngân hàng VP Bank giữ nguyên giá mua bán của ngày hôm qua, ở mức 24.754 – 25.601 VND/EUR.
Tỷ giá mua Euro tại các ngân hàng được khảo sát dao động trong khoảng 24.577,76– 24.914 VND/EUR còn tỷ giá bán ra trong phạm vi từ 25.220 – 25.700,74 VND/EUR. Trong đó, BIDV là ngân hàng có giá mua Euro cao nhất 24.914 VND/EUR, ngân hàng Đông Á có giá bán thấp nhất 25.220 VND/EUR.

Tỷ giá Euro ngày 19/2/2020

ĐVT: VND/EUR

Ngân hàng

Mua Tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

Vietcombank (VCB)

24.577,76(-69,82)

24.826,02(-70,53)

25.700,74(-73,02)

Ngân Hàng Á Châu (ACB)

24.890(-70)

24.952(-70)

25.243(-71)

Ngân hàng Đông Á (DAB)

24.890(-80)

24.970(-70)

25.220(-70)

Techcombank (Techcombank)

24.646(-63)

24.905(-64)

25.608(-61)

VPBank (VPBank)

24.754

24.925

25.601

Ngân hàng Quốc Tế (VIB)

24.843(-72)

24.943(-72)

25.311(-72)

Sacombank (Sacombank)

24.906(-54)

25.006(-54)

25.311(-54)

Vietinbank (Vietinbank)

24.858(-78)

24.883(-78)

25.693(-78)

BIDV (BIDV)

24.914(-78)

24.981(-79)

25.673(-78)

 

Nguồn: VITIC