Theo khảo sát lúc 10h30 tại 7 ngân hàng lớn, ở chiều mua vào chỉ có 1 ngân hàng giảm giá, còn lại 6 ngân hàng tăng giá; ở chiều bán ra có 2 ngân hàng giám giá và 5 ngân hàng tăng giá.
Ngân hàng VPBank tăng mạnh nhất, tăng 16 VND/EUR giá mua và tăng 229 VND/EUR giá bán so với cuối tuần trước, lên mức 25.041 – 25.896 VND/EUR.
Ngân hàng Á Châu tăng 130 VND/EUR giá mua và tăng 121 VND/EUR giá bán, lên mức 25,240 – 25,651 VND/EUR.
Vietcombank tăng 98,13 VND/EUR giá mua và tăng 114,21 VND/EUR giá bán, lên mức 24.836,98 – 26.103,44 VND/EUR.
ngân hàng Vietinbank tăng 87 VND/EUR giá mua và tăng 94 VND/EUR giá bán, lên mức 25.242 – 26.077 VND/EUR.
Riêng VIB giảm 65 VND/EUR giá mua nhưng tăng 176 VND/EUR giá bán, lên mức 25.123 – 25.767 VND/EUR.
Ngược lại, ngân hàng Đông Á tăng 245 VND/EUR chiều mua nhưng giảm 202 VND/EUR giá bán, còn mức 25.240 – 25.650 VND/EUR. Ngân hàng Sacombank tăng 156 VND/EUR chiều mua nhưng giảm 272 VND/EUR giá bán, còn mức 25.290 – 25.697 VND/EUR.
Tỷ giá mua Euro tại các ngân hàng được khảo sát dao động trong khoảng 24.836,98 – 25.290 VND/EUR còn tỷ giá bán ra trong phạm vi từ 25.650 – 26.103,44 VND/EUR. Trong đó, Sacombank là ngân hàng có giá mua Euro cao nhất 25.290 VND/EUR, ngân hàng Đông Á có giá bán thấp nhất 25.650 VND/EUR.
Trên thị trường tự do, đồng Euro được mua - bán ở mức 25.500 – 25.700 VND/EUR, giá mua giảm 50 đồng nhưng giá bán giảm 50 đồng so với cuối tuần trước.

Tỷ giá Euro ngày 20/4/2020

ĐVT: VND/EUR

Ngân hàng

Mua Tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

Vietcombank (VCB)

24.836,98 (+98,13)

25.087,86 (+99,12)

26.103,44 (+114,21)

Ngân Hàng Á Châu (ACB)

25.240 (+130)

25.303 (+123)

25.651 (+121)

Ngân hàng Đông Á (DAB)

25.240 (+245)

25.310 (+142)

25.650 (-202)

VPBank (VPBank)

25.041 (+16)

25.214 (+88)

25.896 (+229)

Ngân hàng Quốc Tế (VIB)

25.123 (-65)

25.224 (-64)

25.767 (+176)

Sacombank (Sacombank)

25.290 (+156)

25.390 (+231)

25.697 (-272)

Vietinbank (Vietinbank)

25.242 (+87)

25.267 (+43)

26.077 (+94)

 

 

Nguồn: VITIC