Theo khảo sát lúc 11h30 tại 8 ngân hàng lớn, Techcombank giảm mạnh nhất, giảm 245 VND/EUR giá mua và giảm 251 VND/EUR giá bán, còn mức 26.916 - 28.126 VND/EUR.
Vietcombank giảm 234,99 VND/EUR giá mua và giảm 246,97 VND/EUR giá bán, còn mức 26.753,82 - 28.118,30 VND/EUR.
Ngân hàng Á Châu giảm 224 VND/EUR giá mua và giảm 228 VND/EUR giá bán, còn mức 27.157 - 27.632 VND/EUR.
Ngân hàng Đông Á giảm 240 VND/EURcả giá mua và giá bán, còn mức 27.150 -27.640 VND/EUR.
Ngân hàng Quốc Tế giảm 239 VND/EUR giá mua và giảm 243 VND/EUR giá bán, còn mức 27.185 - 27.709 VND/EUR.
Sacombank giảm 248 VND/EUR giá mua và giảm 243 VND/EUR giá bán, còn mức 27.218 - 27.628 VND/EUR.
Vietinbank giảm 227 VND/EUR cả giá mua và giá bán, còn mức 27.098 - 28.133 VND/EUR.
BIDV giảm 225 VND/EUR giá mua và giảm 235 VND/EUR giá bán, còn mức 27.004 -28.088 VND/EUR.
Tỷ giá mua Euro tại các ngân hàng được khảo sát dao động trong khoảng 26.753,82 - 27.218 VND/EUR còn tỷ giá bán ra trong phạm vi từ 27.628 - 28.133 VND/EUR. Trong đó, Sacombank là ngân hàng vừa có giá mua Euro cao nhất vừa có giá bán thấp nhất ở mức 27.218 - 27.628 VND/EUR.
Trên thị trường tự do, giá Euro được mua - bán ở mức 27.430 – 27.530 VND/EUR, giảm 170 đồng cả giá mua và giá bán so với hôm qua.
Trên thị trường quốc tế, đồng euro ghi nhận lúc 11h30 giao dịch ở mức 1,1851 USD/EUR, tăng 0,11% so với hôm qua.
Tỷ giá Euro ngày 20/8/2020
ĐVT: VND/EUR

Ngân hàng

Mua Tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

Vietcombank (VCB)

26.753,82(-234,99)

27.024,06(-237,36)

28.118,30(-246,97)

Ngân hàng Á Châu (ACB)

27.157(-224)

27.266(-225)

27.632(-228)

Ngân hàng Đông Á (DAB)

27.150(-240)

27.260(-240)

27.640(-240)

Techcombank (Techcombank)

26.916(-245)

27.126(-248)

28.126(-251)

Ngân hàng Quốc Tế (VIB)

27.185(-239)

27.294(-240)

27.709(-243)

Sacombank (Sacombank)

27.218(-248)

27.318(-248)

27.628(-243)

Vietinbank (Vietinbank)

27.098(-227)

27.123(-227)

28.133(-227)

BIDV (BIDV)

27.004(-225)

27.077(-226)

28.088(-235)

Nguồn: VITIC