Tỷ giá EUR cập nhật lúc 15:40 02/11/2020 có 2 ngân hàng tăng giá, 4 giảm giá mua vào. Chiểu tỷ giá bán ra có 0 ngân hàng tăng giá và 6 ngân hàng giảm giá.
Trong đó mua vào cao nhất là Ngân hàng Đông Á với giá là 26,710.00 VNĐ/EUR ngân hàng bán ra rẻ nhất là Ngân Hàng Á Châu 27,165.00 VNĐ/EUR.
Ngân hàng Vietcombank giảm 82 VND/EUR giá mua và giảm 86 VND/EUR giá bán, còn mức 26. 294 – 27.635 VND/EUR.
Ngân hàng Á Châu ( ACB) giảm 92 VND/EUR giá mua và giảm 105 VND/EUR giá bán, xuống mức 26.698 – 27.165 VND/EUR.
Ngân hàng Đông Á tăng 232 VND/EUR giá mua và giảm 540 VND/EUR giá bán, còn mức 26.710 – 27.170 VND/EUR.
Ngân hàng SeABank giảm 9 VND/EUR giá mua và cũng giảm 274 VND/EUR giá bán, còn mức 26.643 – 27.483 VND/EUR.
Ngân hàng Techcombank giảm 170 VND/EUR giá mua và giảm 33 VND/EUR giá bán, còn mức 26.468 – 27.675 VND/EUR.
Ngân hàng VPBank tăng 47 VND/EUR giá mua và giảm 50 VND/EUR giá bán, còn mức 26.573 – 27.433 VND/EUR.
Trên thị trường tự do, khảo sát lúc 10h00, đồng euro cũng giảm đồng loạt 20 đồng cho cả hai chiều mua - bán xuống giao dịch mức là 27.080 - 27.180 VND/EUR.
Trên thị trường quốc tế, đồng euro ghi nhận lúc 10h00 giao dịch ở mức 1,1642 USD/EUR, giảm 0,04% so với giá đóng cửa gần nhất.
                                Tỷ giá Euro ngày 2/11/2020
                                                                                          ĐVT: VND/EUR

Ngân hàng

Mua Tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

Vietcombank (VCB)

26.294(-82.5)

26.559(-83.33)

27.635(-86.69)

Ngân Hàng Á Châu (ACB)

26,698(-92.)

26,805 (-95)

27,165 (-105)

Ngân hàng Đông Á (DAB)

26,710 (+232)

26,810 (127)

27,170 (-540)

SeABank (SeABank)

26,643 (-9)

26,723 (46)

27,483(-274)

Techcombank (Techcombank)

26,468 (170)

26,672(-38.)

27,675(-33)

VPBank (VPBank)

26,573 (+47)

26,756(+105)

27,433 (-50)

Nguồn: VITIC