Theo khảo sát lúc 9h30 tại 9 ngân hàng lớn, chỉ duy nhất ngân hàng VPBank giữ nguyên giá mua bán của ngày hôm qua, ở mức 25.341 – 26.196 VND/EUR và ngân hàng Techcombank giảm nhẹ 7 VND/EUR cả giá mua và giá bán, còn mức 25.395 – 26.367 VND/EUR.
Ngân hàng Á Châu tăng mạnh nhất, tăng 313 VND/EUR giá mua và tăng 296 VND/EUR giá bán, lên mức 25.856 – 26.265 VND/EUR.
Ngân hàng VIB tăng 257 VND/EUR giá mua và tăng 263 VND/EUR giá bán, lên mức 25.792 – 26.360 VND/EUR.
Sacombank tăng 250 VND/EUR giá mua và tăng 300 VND/EUR giá bán, lên mức 25.890 – 26.500 VND/EUR.
Vietinbank tăng 249 VND/EUR cả 2 chiều mua bán, lên mức 25.864 – 26.699 VND/EUR.
Ngân hàng Đông Á tăng 220 VND/EUR giá mua và tăng 230 VND/EUR giá bán, lên 25.840 – 26.270 VND/EUR.
Ngân hàng BIDV tăng 220 VND/EUR cả 2 chiều mua bán, lên mức 25.874 – 26.701 VND/EUR.
Vietcombank tăng 205,71 VND/EUR giá mua và tăng 215,54 VND/EUR giá bán, lên mức 25.500,55 – 26.719,28 VND/EUR.
Tỷ giá mua Euro tại các ngân hàng được khảo sát dao động trong khoảng 25.341 – 25.890 VND/EUR còn tỷ giá bán ra trong phạm vi từ 26.196 – 26.719,28 VND/EUR. Trong đó, Sacombank là ngân hàng có giá mua Euro cao nhất 25.890 VND/EUR, ngân hàng VPBank có giá bán thấp nhất 26.196 VND/EUR.

Tỷ giá Euro ngày 27/3/2020

ĐVT: VND/EUR

Ngân hàng

Mua Tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

Vietcombank (VCB)

25.500,55(+205,71)

25.758,13(+207,79)

26.719,28(+215,54)

Ngân Hàng Á Châu (ACB)

25.856(+313)

25.921(+314)

26.265(+296)

Ngân hàng Đông Á (DAB)

25.840(+220)

25.920(+230)

26.270(+230)

Techcombank (Techcombank)

25.395(-7)

25.665(-7)

26.367(-7)

VPBank (VPBank)

25.341

25.516

26.196

Ngân hàng Quốc Tế (VIB)

25.792(+257)

25.896(+258)

26.360(+263)

Sacombank (Sacombank)

25.890(+250)

25.990(+250)

26.500(+300)

Vietinbank (Vietinbank)

25.864(+249)

25.889(+249)

26.699(+249)

BIDV (BIDV)

25.874(+220)

25.944(+221)

26.701(+220)

 

 

Nguồn: VITIC