Theo khảo sát lúc 10h30 tại 8 ngân hàng lớn, Ngân hàng Á Châu tăng nhiều nhất, tăng 213 VND/EUR giá mua và tăng 217 VND/EUR giá bán, lên mức 26.980 - 27.452 VND/EUR.
Vietcombank tăng 180,75 VND/EUR giá mua và tăng 189,98 VND/EUR giá bán, lên mức 26.591,14 - 27.947,33 VND/EUR.
Ngân hàng Đông Á tăng 160 VND/EUR giá mua và tăng 170 VND/EUR giá bán, lên mức 26.990 - 27.470 VND/EUR.
Techcombank tăng 162 VND/EUR giá mua và tăng 161 VND/EUR giá bán, lên mức 26.754 - 27.962 VND/EUR.
Ngân hàng Quốc Tế tăng 184 VND/EUR giá mua và tăng 187 VND/EUR giá bán, lên mức 27.002 - 27.522 VND/EUR.
Sacombank tăng 110 VND/EUR giá mua và tăng 103 VND/EUR giá bán, lên mức 27.055 - 27.457 VND/EUR.
Vietinbank tăng 66 VND/EUR cả giá mua và giá bán, lên mức 26.919 - 27.904 VND/EUR.
BIDV tăng 137 VND/EUR giá mua và tăng 135 VND/EUR giá bán, lên mức 26.834 - 27.904 VND/EUR.
Tỷ giá mua Euro tại các ngân hàng được khảo sát dao động trong khoảng 26.591,14 - 27.055 VND/EUR còn tỷ giá bán ra trong phạm vi từ 27.452 - 27.962 VND/EUR. Trong đó, Sacombank là ngân hàng có giá mua Euro cao nhất ở mức 27.055 VND/EUR và ngân hàng Á Châu có giá bán thấp nhất 27.452 VND/EUR.
Trên thị trường tự do, giá Euro được mua - bán ở mức 27.180 – 27.280 VND/EUR, tăng 130 đồng cả giá mua và giá bán so với hôm qua.
Trên thị trường quốc tế, đồng euro ghi nhận lúc 10h30 giao dịch ở mức 1,1746 USD/EUR, giảm 0,05% so với giá cuối ngày hôm qua.
Tỷ giá Euro ngày 28/7/2020
ĐVT: VND/EUR

Ngân hàng

Mua Tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

Vietcombank (VCB)

26.591,14(+180,75)

26.859,74(+182,58)

27.947,33(+189,98)

Ngân Hàng Á Châu (ACB)

26.980(+213)

27.089(+214)

27.452(+217)

Ngân hàng Đông Á (DAB)

26.990(+160)

27.100(+170)

27.470(+170)

Techcombank (Techcombank)

26.754(+162)

26.962(+163)

27.962(+161)

Ngân hàng Quốc Tế (VIB)

27.002(+184)

27.110(+184)

27.522(+187)

Sacombank (Sacombank)

27.055(+110)

27.155(+110)

27.457(+103)

Vietinbank (Vietinbank)

26.919(+66)

26.944(+66)

27.904(+66)

BIDV (BIDV)

26.834(+137)

26.906(+137)

27.904(+135)

Nguồn: VITIC