Theo khảo sát lúc 10h30, Vietcombank giá mua vào giảm 36,8 VNĐ/EUR và bán ra giảm 38,03 VND/EUR; Vietinbank giảm 37 VND/EUR cả cả chiều mua và và bán ra.
Bên phía các ngân hàng tư nhân và ngân hàng nước ngoài, Sacombank giảm giá 34 VND/EUR giá mua và giảm 30 VND/EUR giá bán; Techcombank giảm 43 VND/EUR ở chiều mua và giảm 42 VND/EUR ở chiều bán; VPBank giảm 32 VND/EUR ở giá mua và giảm 40 VND/EUR ở giá bán; HSBC giảm 48 VND/EUR ở giá mua và giảm 49 VND/EUR ở giá bán so với mức khảo sát cùng thời điểm hôm qua.
Hiện, tỷ giá mua Euro tại các ngân hàng được khảo sát dao động trong khoảng 25.216 – 25.533 VND/EUR, còn tỷ giá bán ra trong phạm vi từ 25.594 – 26.348 VND/EUR. Trong đó mua vào cao nhất là Ngân hàng Sacombank với giá là 25.533 VND/EUR; ngân hàng bán ra rẻ nhất là Ngân hàng SeaBank 25.594 VNĐ/EUR.

Tỷ giá Euro ngày 28/8/2019

(ĐVT: VND/EUR)

Ngân hàng

Mua Tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

Vietcombank (VCB)

25.503,15(-36,81)

25.579,89(-36,92)

26.348,14(-38,03)

Ngân Hàng Á Châu (ACB)

25.512(-42)

25.576(-42)

25.864(-41)

Ngân hàng Đông Á (DAB)

25.520(-50)

25.600(-50)

25.860(-50)

SeABank (SeABank)

25.514(-27)

25.514(-27)

25.594(-27)

Techcombank (Techcombank)

25.283(-43)

25.578(-44)

26.280(-42)

VPBank (VPBank)

25.290(-32)

25.464(-33)

26.177(-40)

Ngân hàng Quốc Tế (VIB)

25.485(-28)

25.587(-28)

25.975(-28)

Sacombank (Sacombank)

25.533(-34)

25.633(-34)

26.140(-30)

Vietinbank (Vietinbank)

25.502(-37)

25.522(-37)

26.297(-37)

HSBC Việt Nam (HSBC)

25.216(-48)

25.380(-47)

26.082(-49)