Theo khảo sát lúc 10h30 tại 8 ngân hàng lớn, Vietinbank tăng mạnh nhất, tăng 337 VND/EUR cả giá mua và giá bán, lên mức 27.238 - 28.223 VND/EUR.
Vietcombank tăng 201,09 VND/EUR giá mua và tăng 211,35 VND/EUR giá bán, lên mức 26.810,31 - 28.177,67 VND/EUR.
Ngân hàng Á Châu tăng 218 VND/EUR giá mua và tăng 222 VND/EUR giá bán, lên mức 27.224 - 27.700 VND/EUR.
Ngân hàng Đông Á tăng 270 VND/EUR giá mua và tăng VND/EUR giá bán, lên mức 27.220 - 27.700 VND/EUR.
Techcombank tăng 279 VND/EUR giá mua và tăng 283 VND/EUR giá bán, lên mức 26.996 - 28.210 VND/EUR.
Ngân hàng Quốc Tế tăng 234 VND/EUR giá mua và tăng 239 VND/EUR giá bán, lên mức 27.245 - 27.770 VND/EUR.
Sacombank tăng 150 VND/EUR giá mua và tăng 285 VND/EUR giá bán, lên mức 26.350 - 27.740 VND/EUR.
BIDV tăng 265 VND/EUR giá mua và tăng 275 VND/EUR giá bán, lên mức 27.060 - 28.146 VND/EUR.
Tỷ giá mua Euro tại các ngân hàng được khảo sát dao động trong khoảng 26.350 -27.238 VND/EUR còn tỷ giá bán ra trong phạm vi từ 27.700 - 28.223 VND/EUR. Trong đó, Vietinbank là ngân hàng có giá mua Euro cao nhất ở mức 27.238 VND/EUR và ngân hàng Á Châu có giá bán thấp nhất 27.700 VND/EUR.
Trên thị trường tự do, giá Euro được mua - bán ở mức 27.470 – 27.570 VND/EUR, tăng 270 đồng cả giá mua và giá bán so với hôm qua.
Trên thị trường quốc tế, đồng euro ghi nhận lúc 10h30 giao dịch ở mức 1,1886 USD/EUR, giảm 0,33% so với giá đóng cửa ngày hôm qua.
Tỷ giá Euro ngày 31/7/2020
ĐVT: VND/EUR 

Ngân hàng

Mua Tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

Vietcombank (VCB)

26.810,31(+201,09)

27.081,12(+203,12)

28.177,67(+211,35)

Ngân hàng Á Châu (ACB)

27.224(+218)

27.333(+219)

27.700(+222)

Ngân hàng Đông Á (DAB)

27.220(+270)

27.330(+270)

27.700(+270)

Techcombank (Techcombank)

26.996(+279)

27.208(+283)

28.210(+283)

Ngân hàng Quốc Tế (VIB)

27.245(+234)

27.354(+235)

27.770(+239)

Sacombank (Sacombank)

26.350(+150)

26.500

27.740(+285)

Vietinbank (Vietinbank)

27.238(+337)

27.263(+337)

28.223(+337)

BIDV (BIDV)

27.060(+265)

27.133(+265)

28.146(+275)

Nguồn: VITIC