Theo khảo sát lúc 10h tại 7 ngân hàng lớn, ngân hàng Sacombank giảm mạnh nhất, giảm 380 VND/EUR giá mua và giảm 373 VND/EUR giá bán, còn mức 27.210 - 27.621 VND/EUR.
Vietcombank giảm 237,24 VND/EUR giá mua và giảm 249,34 VND/EUR giá bán, còn mức 26.735,75 - 28.099,30 VND/EUR.
Ngân hàng Á Châu giảm 307 VND/EUR giá mua và giảm 312 VND/EUR giá bán, còn mức 27.143 - 27.618 VND/EUR.
Ngân hàng Đông Á giảm 310 VND/EUR cả giá mua và giá bán, còn mức 27.140 - 27.620 VND/EUR.
Techcombank giảm 359 VND/EUR giá mua và giảm 362 VND/EUR giá bán, còn mức 26.905 - 28.117 VND/EUR.
Ngân hàng Quốc Tế giảm 271 VND/EUR giá mua và giảm 276 VND/EUR giá bán, còn mức 27.147 - 27.670 VND/EUR.
Vietinbank giảm 366 VND/EUR cả giá mua và giá bán, còn mức 27.087 - 28.112 VND/EUR.
Tỷ giá mua Euro tại các ngân hàng được khảo sát dao động trong khoảng 26.735,75 - 27.210 VND/EUR còn tỷ giá bán ra trong phạm vi từ 27.618 - 28.112 VND/EUR. Trong đó, Sacombank là ngân hàng có giá mua Euro cao nhất 27.210 VND/EUR; Á Châu có giá bán thấp nhất 27.618 VND/EUR.
Tỷ giá Euro ngày 3/9/2020
ĐVT: VND/EUR

Ngân hàng

Mua Tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

Vietcombank (VCB)

26.735,75 (-237,24)

275.81 (-239,63)

28.099,30 (-249,34)

Ngân hàng Á Châu (ACB)

27.143 (-307)

27.252 (-308)

27.618 (-312)

Ngân hàng Đông Á (DAB)

27.140 (-310)

27.250 (-310)

27.620 (-310)

Techcombank (Techcombank)

26.905 (-359)

27.115 (-364)

28.117 (-362)

Ngân hàng Quốc Tế (VIB)

27.147 (-271)

27.256 (-272)

27.670 (-276)

Sacombank (Sacombank)

27.210 (-380)

27.310 (-380)

27.621 (-373)

Vietinbank (Vietinbank)

27.087 (-366)

27.102 (-366)

28.112 (-366)

Nguồn: VITIC