Tỷ giá Euro cập nhật lúc 09:46 ngày 08/12/2020, chiều mua vào có 1 ngân hàng tăng giá, 4 giảm giá; chiểu tỷ giá bán ra có 2 ngân hàng tăng giá và 3 ngân hàng giảm giá.
Trong đó mua vào cao nhất là Ngân hàng Đông Á với giá là 27,660.00 VNĐ/EUR, ngân hàng bán ra rẻ nhất là Ngân hàng Đông Á với giá là 28,150.00 VNĐ/EUR.
Tỷ giá USD các NHTM như sau:
Ngân hàng Vietcombank giữ nguyên giá cả hai chiều mua bán, duy trì mức 27.340 – 28.735 VND/EUR.
Ngân hàng Đông Á giảm 93 VND/EUR giá mua và giảm 101 VND/EUR giá bán còn mức 27.660 – 28.150 VND/EUR.
Ngân hàng Teckcombank giảm 133 VND/EUR giá mua và tăng 597 VND/EUR giá bán còn mức 27.527 – 28.747 VND/EUR.
Ngân hàng Vietinbank giảm 106 VND/EUR giá mua và tăng 159 VND/EUR giá bán còn mức 27.614 – 28.719 VND/EUR.
Ngân hàng BIDV tăng 72 VND/EUR giá mua và giảm 46 VND/EUR giá bán còn mức 27.599 – 28.701 VND/EUR.
Ngân hàng HSBC giảm 127 VND/EUR giá mua và giảm 2 VND/EUR giá bán còn mức 27.496 – 28.489 VND/EUR.

 

Tỷ giá Euro ngày 8/12/2020

                                                                          ĐVT: VND/EUR  

Ngân hàng

Mua Tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

Vietcombank (VCB)

27,340.89

27,617.06

28,735.36

Ngân hàng Đông Á (DAB)

27,660(-93)

27,770(-94)

28,150(-101)

Techcombank (Techcombank)

27,527(-133)

27,745(-25)

28,747(+597)

Vietinbank (Vietinbank)

27,614(-106)

27,639(-161)

28,719(+159)

BIDV (BIDV)

27,599(+72)

27,674(-71)

28,701(-46)

HSBC Việt Nam (HSBC)

27,496(-127)

27,626(-188)

28,489(-2)

 

 

Nguồn: VITIC