Tỷ lệ thất nghiệp giảm còn 4,9% trong ba tháng tính đến tháng 5, thấp nhất kể từ tháng 10/2005 và giảm từ 5,0% trong tháng 4, Văn phòng thống kê quốc gia cho biết.
Các nhà kinh tế tham gia khảo sát của Reuters dự báo sẽ duy trì ở mức 5,0%.
Các nhà hoạch định chính sách Ngân hàng Anh sẽ được theo dõi chặt chẽ phản ứng của thị trường lao động sau khi bỏ phiểu rời khỏi Liên minh châu Âu và cảnh báo hậu quả là tốc độ tăng trưởng chậm và lạm phát cao hơn.
Lương tiếp tục tăng trước cuộc trưng cầu dân ý như dự báo, bao gồm tiền thưởng tăng 2,3% trong ba tháng tính đến tháng 5 - tăng mạnh nhất kể từ tháng 10/2015.
Mức lương tăng phản ánh một phần chính sách quy định lương mới trong tháng 4, National Living Wage quy định bắt buộc 7,20 GBP/giờ cho người lao động trong độ tuổi từ 25 trở lên, tăng 50 pence trên mức lương tối thiểu hiện hành.
Trước cuộc trưng cầu ngày 23/6, Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Viện nghiên cứu kinh tế xã hội của Anh cho biết, tiền lương, chứ không phải là công việc, chắc chắn bị ảnh hưởng bởi cuộc bỏ phiếu để rời khỏi EU.
Số người thất nghiệp đã giảm trong ba tháng tính đến tháng 5 xuống 1.646 triệu người, trong khi số lượng người trong độ tuổi lao động tăng từ 176.000 triệu lên 31,705 triệu người.
Một cuộc khảo sát từ các Liên đoàn tuyển dụng và việc làm cho thấy số cán bộ biên chế thông qua các công ty tuyển dụng lần đầu tiên giảm kể từ tháng 12/2012.
Một cuộc khảo sát của giám đốc tài chính từ Deloitte, tiến hành sau khi trưng cầu dân ý, cho thấy kế hoạch tăng thuê ít hơn 1% trong năm tới.
Nguồn: VITIC/Reuters