Kết quả thăm dò của Reuters ở 12 nhà phân tích cho thấy xuất khẩu trong tháng 6 của Indonesia giảm 12,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong tháng 5, xuất khẩu giảm 9,75%.

 

Trong tháng 6 nhập khẩu giảm 10,1%, so với mức giảm 4,12% trong tháng 5, đây là sự suy giảm ít nhất kể từ tháng 10/2014.

Xuất khẩu và nhập khẩu của Indonesia giảm trong 20 tháng tính đến tháng 5 do giá hàng hóa thấp. 

Theo kết quả thăm dò, thặng dư thương mại tháng 6 là 300 triệu USD, so với 370 triệu USD của tháng 5. Mỗi tháng trong năm nay, Indonesia đều có thặng dư thương mại.

Nguồn: VITIC/Reuters