Với tỷ lệ phiếu 22-14, Ủy ban Ngân sách Hạ viện đã thông qua giải pháp ngân sách, chỉ một ngày một ngày sau khi kế hoạch chi 4 nghìn tỷ USD này được tiết lộ.
 Giải pháp ngân sách của Hạ viên sẽ kết hợp cắt giảm thuế trong cùng bộ luật như giảm chi 203 tỷ USD cho những chương trình mang tính bắt buộc, bao gồm cả chương trình hỗ trợ lương thực cho người nghèo.
 Tuy nhiên, không rõ biện pháp này sẽ thực hiện như thế nào ở Hạ viện, nơi biện pháp này có thể làm dấy lên một cuộc "đấu đá nội bộ" đảng Cộng hòa giữa những nghị sỹ bảo thủ với những nghị sỹ ôn hòa, tương tự như mâu thuẫn chính trị dẫn đến việc bộ luật chăm sóc sức khỏe bị "khai tử" ở Thượng viện trong tuần này.

Nguồn: Vietnamplus.vn