Bộ Công Thương dự báo tăng trưởng nhập khẩu có khả năng giảm dần do: Xu hướng giảm giá một số mặt hàng như giá thép, phân bón, xăng dầu…; nhập khẩu máy móc thiết bị đã tăng rất cao trong những tháng đầu năm do việc giải ngân của một loạt các dự án và sẽ giảm dần trong những tháng tiếp theo (Dự án Samsung Display mới được cấp phép bổ sung 2,5 tỷ USD đã giải ngân gần xong); kim ngạch nhập khẩu trong 5 tháng đầu năm 2016 ở mức thấp (trung bình khoảng 13,2 tỷ USD/tháng) và tăng mạnh trong 7 tháng cuối năm (trung bình 15,5 tỷ USD/tháng).

Số liệu thống kê của Bộ Công Thương cho thấy, kim ngạch nhập khẩu của cả nước trong tháng 5 ước đạt 18 tỷ USD, tăng 3,7% so với tháng 4 và tăng 23,6% so với cùng kỳ, nâng tổng kim ngạch nhập khẩu 5 tháng lên 82 tỷ USD, tăng 23,9% so với cùng kỳ.

Trong đó, kim ngạch nhập khẩu khối doanh nghiệp trong nước ước đạt 32,4 tỷ USD, tăng 18,9% so với cùng kỳ, còn khối doanh nghiệp FDI ước nhập khẩu 49,6 tỷ USD, tăng 27,5%.

Như vậy, nhập siêu trong 5 tháng đầu năm ước khoảng 2,7 tỷ USD, bằng 3,4% kim ngạch xuất khẩu.

Lý giải về nguyên nhân nhập khẩu tăng mạnh, theo Bộ Công Thương, nhập khẩu tập trung chủ yếu ở các nhóm hàng cần nhập khẩu.

Theo đó, nhập khẩu của nhóm máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng đạt khoảng 14,9 tỷ USD, tăng 38,8% so với cùng kỳ năm 2016, tương đương mức tăng khoảng 4,17 tỷ USD.

Nhập khẩu máy móc, thiết bị có sự tăng trưởng mạnh trong các tháng đầu năm, chủ yếu do tăng nhập khẩu của các Công ty thuộc Tập đoàn Samsung (trong đó có Samsung Display đẩy mạnh nhập khẩu máy móc thiết bị để phục vụ dự án mới được điều chỉnh tăng vốn); các tập đoàn, công ty trong lĩnh vực năng lượng như Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1; Tổng công ty Viettel nhập khẩu phục vụ dự án 4G...

Hạ nhiệt hơn nhưng vẫn là mức tăng trưởng cao, đó là nhập khẩu của nhóm máy tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 13,34 tỷ USD, tăng 27,5% (tương đương 2,88 tỷ USD) và nhóm điện thoại các loại và linh kiện (trừ điện thoại di động) đạt 4,77 tỷ USD, tăng 31,5% (tương đương 1,14 tỷ USD).

Đây cũng là những sản phẩm đầu vào cho sản xuất hàng xuất khẩu. Do vậy, mức tăng trưởng nhập khẩu các nhóm hàng này trong những tháng đầu năm sẽ góp phần vào tăng trưởng xuất khẩu của nhóm hàng máy tính, điện tử và linh kiện trong thời gian tới.

Nhóm các mặt hàng là nguyên phụ liệu dệt may, da giày gồm vải, xơ sợi, bông, nguyên phụ liệu dệt may, da giày tăng khoảng 905 triệu USD. Nhập khẩu nhóm này tăng nhằm phục vụ sản xuất hàng xuất khẩu (xuất khẩu xơ sợi đang tăng mạnh, tăng 25,4%; xuất khẩu dệt may tăng 9%).

Trong các tháng tiếp theo, Bộ Công Thương dự báo tăng trưởng nhập khẩu có khả năng giảm dần do: Xu hướng giảm giá một số mặt hàng như giá thép, phân bón, xăng dầu…; nhập khẩu máy móc thiết bị đã tăng rất cao trong những tháng đầu năm do việc giải ngân của một loạt các dự án và sẽ giảm dần trong những tháng tiếp theo (Dự án Samsung Display mới được cấp phép bổ sung 2,5 tỷ USD đã giải ngân gần xong); kim ngạch nhập khẩu trong 5 tháng đầu năm 2016 ở mức thấp (trung bình khoảng 13,2 tỷ USD/tháng) và tăng mạnh trong 7 tháng cuối năm (trung bình 15,5 tỷ USD/tháng).

Do vậy, mức tăng tương đối so với cùng kỳ của 5 tháng đầu năm 2017 ở mức cao (ước tăng 23,9% so với cùng kỳ) và sẽ giảm dần trong những tháng cuối năm.

Nguồn: baohaiquan.vn