Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 7 tháng năm 2017, có 5 Khu công nghiệp (KCN) được thành lập mới và quyết định chủ trương đầu tư với tổng diện tích là 1882,6 ha, thu hồi giấy chứng nhận đầu tư của 1 KCN và đưa ra khỏi quy hoạch 1 KCN với tổng diện tích là 501 ha.

Tính đến hết tháng 7/2017, cả nước có 328 KCN được thành lập với tổng diện tích đất tự nhiên là 96,3 nghìn ha, trong đó 223 KCN đã đi vào hoạt động và 105 KCN đang trong giai đoạn đền bù, giải phóng mặt bằng. Tỷ lệ lấp đầy các KCN đạt 51%, riêng các KCN đi vào hoạt động, tỷ lệ lấp đầy đạt gần 73%.

Báo cáo cũng cho thấy, tính đến tháng 7/2017, số lượng các Khu kinh tế (KKT) ven biển đã thành lập trên cả nước là 16 KKT, với tổng diện tích mặt đất và mặt nước xấp xỉ 815 nghìn ha. Ngoài ra, còn có 2 KKT (KKT ven biển Thái Bình, tỉnh Thái Bình và KKT Ninh Cơ, tỉnh Nam Định) có trong quy hoạch nhưng chưa được thành lập.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 7 tháng năm 2017, các KCN, KKT thu hút được được 553 dự án đầu tư nước ngoài đăng ký mới và điều chỉnh tăng vốn với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt gần 8,6 tỷ USD. Lũy kế đến cuối tháng 7/2017, các KCN, KKT thu hút được 7757 dự án với tổng vốn đầu tư đạt 163,9 tỷ USD; vốn đầu tư thực hiện đạt khoảng 58%.

Về thu hút đầu tư trong nước, trong 7 tháng năm 2017, các KCN, KKT thu hút được 450 dự án đầu tư trong nước và điều chỉnh tăng vốn cho hơn 162 dự án với tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm là 123.000 tỷ đồng. Lũy kế đến hết tháng 7/2017, các KCN, KKT thu hút được 8.052 dự án với tổng mức đầu tư đạt 1.830,7 tỷ đồng; vốn thực hiện đạt khoảng 42%.

Một số dự án lớn đăng ký đầu tư trong 7 tháng năm 2017 gồm: Dự án sản xuất sợi lốp KVT-1 (tổng vốn đầu tư 220 triệu USD) do Kolon Industries Inc đầu tư tại KCN Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương; Dự án nhà máy sản xuất thép của Tập đoàn Hòa Phát (tổng vốn đầu tư 60.000 tỷ đồng) tại KKT Dung Quất, Quảng Ngãi; Dự án mở rộng nhà máy của Công ty TNHH Samsung Display Việt Nam (tổng mức đầu tư 2,5 tỷ USD) tại KCN Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

Nguồn: doanhnghiepvn.vn