Tính chung 9 tháng năm 2019, khách quốc tế đến nước ta đạt 12,9 triệu lượt người, trong đó khách đến từ Trung Quốc chiếm 30,9% và khách đến từ đường bộ có tốc độ tăng cao nhất, đạt 23,5% so với cùng kỳ năm trước.
Khách quốc tế đến nước ta trong tháng 9 ước tính đạt 1.561,3 nghìn lượt người, tăng 3,2% so với tháng trước, trong đó khách đến bằng đường bộ giảm 21,6%; đường hàng không tăng 9,5%; đến bằng đường biển tăng 25,9%. So với cùng kỳ năm trước, khách quốc tế đến nước ta trong tháng 9 tăng 28,8%, trong đó khách đến từ châu Á và châu Phi cùng tăng 33,5%; từ châu Mỹ tăng 13,3%; từ châu Âu tăng 5,6%; châu Úc giảm 0,3%;
Tính chung 9 tháng năm 2019, khách quốc tế đến nước ta ước tính đạt 12.870,5 nghìn lượt người, tăng 10,8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khách đến bằng đường bộ tăng cao nhất với 23,5%, đạt 2.491,9 nghìn lượt người; tiếp đến là đường hàng không tăng 8,3%, đạt 10.189 nghìn lượt người; riêng đến bằng đường biển đạt 189,6 nghìn lượt người, giảm 0,6%.
Trong 9 tháng đầu năm nay, khách quốc tế đến nước ta từ châu Á đạt 10.156,2 nghìn lượt người, chiếm 78,9% tổng số khách quốc tế, tăng 12,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khách đến từ hầu hết các thị trường chính đều tăng: Trung Quốc đạt 3.977,2 nghìn lượt người, tăng 4,4%; Hàn Quốc đạt 3.140,7 nghìn lượt người, tăng 22,5%; Nhật Bản 712,5 nghìn lượt người, tăng 14,2%; Đài Loan 674,5 nghìn lượt người, tăng 27,8%; Malaysia 433,3 nghìn lượt người, tăng 13,5%; Thái Lan 345,3 nghìn lượt người, tăng 46%. Bên cạnh đó, một số quốc gia và vùng lãnh thổ có số khách đến nước ta giảm như: Campuchia đạt 108,5 nghìn lượt người, giảm 30,5%; Lào đạt 71,9 nghìn lượt người, giảm 25,4%.
Khách đến từ châu Âu ước tính đạt 1.612,9 nghìn lượt người, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm trước và tăng ở hầu hết các thị trường trừ Phần Lan (giảm 8,2%). Khách đến từ Liên bang Nga 478,2 nghìn lượt người, tăng 5,1%; Vương quốc Anh 237,4 nghìn lượt người, tăng 5%; Pháp 215,9 nghìn lượt người, tăng 1,1%; Đức 163,4 nghìn lượt người, tăng 5,3%.
Khách đến từ châu Mỹ đạt 737,8 nghìn lượt người, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu là khách đến từ Hoa Kỳ đạt 569,1 nghìn lượt người, tăng 7,7%. Khách đến từ châu Úc đạt 329,2 nghìn lượt người, giảm 1,4%, trong đó khách đến từ Austrlaia đạt 291,9 nghìn lượt người, giảm 1%. Khách đến từ châu Phi đạt 34,5 nghìn lượt người, tăng 10,8% so với cùng kỳ năm 2019.

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 9, 9 tháng năm 2019

Ghi chú:
* Các tháng kể từ đầu năm có lượng khách quốc tế đến nước ta đạt trên 1,5 triệu lượt người (Tháng 1: 1,5 triệu lượt người; tháng 2: 1,59 triệu lượt người, tháng 8: 1,51 triệu lượt người, tháng 9: 1,56 triệu lượt người).

Nguồn: VITIC