Theo Tổng Cục Thống kê, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 7/2019 ước tính đạt 22,6 tỉ USD, tăng 5,5% so với tháng trước. Tính chung 7 tháng đầu năm nay, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt hơn 145 tỉ USD, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm 2018.
Đồng thời có 24 mặt hàng đạt giá trị xuất khẩu trên 1 tỉ USD, chiếm 88,1% tổng kim ngạch xuất khẩu. Trong đó, 4 mặt hàng đạt giá trị trên 10 tỉ USD, chiếm 51,6% là điện thoại và linh kiện có giá trị xuất khẩu lớn nhất; điện tử, máy tính và linh kiện; hàng dệt may và giày dép.
Tổng Cục Thống kê ghi nhận điểm chú ý là tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu 7 tháng của khu vực kinh tế trong nước đạt 12,2%, cao hơn tốc độ tăng của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài là 5,6%. Tỉ trọng của khu vực kinh tế trong nước có xu hướng tăng lên, chiếm 30,3% tổng kim ngạch xuất khẩu. Trong khi đó, cùng kì năm trước là 29%".
Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam
Trong 7 tháng đầu năm, Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 32,5 tỉ USD, tăng 25,4% so với cùng kỳ năm trước.
Tiếp đến là thị trường EU đạt 24,3 tỉ USD, tăng 0,4%; Trung Quốc đạt 20 tỉ USD, tăng 0,1%.

thị phần

Top các thị trường xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam. Số liệu: Tổng Cục thống kê.
Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam
Ở chiều ngược lại kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng 7 ước đạt 22,4 tỉ USD, tăng gần 15% so với tháng trước.
Tính chung 7 tháng đầu năm, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu ước tính đạt hơn 143 tỉ USD, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2018.

Picture1

Kim ngạch xuất - nhập khẩu 7 tháng đầu năm 2019 và năm 2018. Số liệu: Tổng Cục Thống kê
Tính chung 7 tháng năm ước tính xuất siêu 1,8 tỉ USD. Mức xuất siêu này thấp hơn 800 triệu USD so với cùng kì năm ngoái.
Trong 7 tháng, có 28 mặt hàng nhập khẩu đạt trị giá trên 1 tỉ USD, chiếm tỉ trọng 85,8% tổng kim ngạch nhập khẩu. Trong đó, hai mặt hàng đạt giá trị trên 20 tỉ USD, chiếm 34,2% là điện tử, máy tính và linh kiện ( hơn 28 tỉ USD) và dụng cụ phụ tùng (gần 21 tỉ USD).
Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 42 tỷ USD, tăng 16,9% so với cùng kỳ năm trước. Tiếp theo là thị trường Hàn Quốc đạt 26,6 tỷ USD, giảm gần 1%.
Nguồn: Vietnambiz.vn