Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải Quan, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước đạt 38,4 tỷ USD, tăng 2,2% so với tháng trước. Trong đó, xuất khẩu đạt 20,29 tỷ USD, tăng 4,9% và nhập khẩu đạt 18,11 tỷ USD, giảm nhẹ 0,7%. Cán cân thương mại hàng hóa trong tháng thặng dư 2,18 tỷ USD.

Tính đến hết 10 tháng /2017, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam đạt 346,54 tỷ USD, tăng 21,5% so với cùng kỳ năm 2016; trong đó tổng trị giá xuất khẩu đạt 174,55 tỷ USD, tăng 21,3% và tổng trị giá nhập khẩu đạt 171,99 tỷ USD, tăng 21,6%.

Việt Nam xuất siêu gần 2,56 tỷ USD trong tháng 10.

Trong đó, xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt 25,99 tỷ USD, giảm 5,6% so với tháng trước, qua đó đưa kim ngạch xuất nhập khẩu của khối này 10 tháng/2017 đạt 227,14 tỷ USD, tăng 23,2% so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, trong trong tháng 10/2017 xuất khẩu khẩu của doanh nghiệp FDI đạt 14,97 tỷ USD, tăng 6,6% so với tháng trước, qua đó đưa kim ngạch xuất khẩu của khối này trong 10 tháng /2017 đạt 124,04 tỷ USD, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước.

Nhập khẩu đạt 11,01 tỷ USD, giảm 4,1% so với tháng trước, qua đó đưa kim ngạch nhập khẩu của khối này 10 tháng 2017 đạt 103,1 tỷ USD, tăng 23,5% so với cùng kỳ năm trước

Trong tháng 10/2017 Việt Nam xuất siêu 2,18 tỷ USD, qua đó đưa cán cân thương mại hàng hóa cả nước 10 tháng/2017 thặng dư 2,56 tỷ USD.

Khối doanh nghiệp FDI trong tháng 10/2017 xuất siêu 3,95 tỷ USD, đưa cán cân thương mại của khối này 10 tháng /2017 thặng dư đến 20,94 tỷ USD, trong khi khối doanh nghiệp trong nước thâm hụt là 18,38 tỷ USD.

Về thị trường, Trung Quốc vẫn là đối tác lớn nhất của Việt Nam với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 73,3 tỷ USD, tăng 27,18% so với cùng kỳ năm trước, và chiếm tỷ trọng 21,2% trong tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước.

Đứng thứ hai là thị trường Hàn Quốc đạt 50,46 tỷ USD, tăng mạnh 41,9%, chiếm tỷ trọng 14,6%; thị trường Hoa Kỳ đạt 40,12 tỷ USD, tăng 9,7%, chiếm tỷ trọng 12,2%; EU(28) đạt 41,62 tỷ USD, tăng 14,2%, chiếm tỷ trọng 12,2%; ..

Ngoài ra, có tới 5 nhóm hàng đạt kim ngạch trên 10 tỷ USD bao gồm điện thoại các loại và linh kiện; hàng dệt may; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; giầy dép các loại, máy móc thiết bị dụng cụ và phụ tùng.

Cụ thể, điện thoại các loại và linh kiện xuất khẩu  tháng 10/2017 tiếp tục tăng trưởng cao với kim ngạch đạt trị giá 5,26 tỷ USD, tăng 8,4% so với tháng trước. Qua đó, đưa kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này 10 tháng 2017 đạt 36,79tỷ USD, tăng 29,7% so với cùng kỳ năm trước.

Các thị trường chính nhập khẩu điện thoại các loại và linh kiện từ Việt Nam trong 10 tháng 2017 là:  thị trường EU (28) đạt kim ngạch xuất khẩu 10,32 tỷ USD, tăng 15%; Trung Quốc với 3,94 tỷ USD, tăng 4,6 lần; UAE đạt 3,43 tỷ USD, tăng 1,2%; thị trường Hàn Quốc đạt 3,27 tỷ USD, tăng 41,5%; Hoa Kỳ đạt 3,22 tỷ USD, giảm 7,2% so với cùng kỳ năm trước.

Còn đối với mặt hàng xuất khẩu như máy móc, thiết bị dụng cụ phụ tùng  đã thu về 1,13 tỷ USD, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm trước, qua đó đưa kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này 10 tháng/2017 đạt 10,44 tỷ USD, tăng 29,1% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, đi ngược tăng trưởng xuất khẩu hàng dệt may chỉ đạt 2,23 tỷ USD, giảm 6,3% so với tháng trước, qua đó nâng trị giá xuất khẩu nhóm hàng này trong 10 tháng 2017 lên 21,43 tỷ USD, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2016.

Nguồn: Doanhnghiepvn.vn