Mặc dù có mức tăng trưởng khá khả quan trong 6 tháng qua, tuy nhiên, đại diện Bộ NN&PTNT đánh giá: Đầu tư FDI vào ngành vẫn khá khiêm tốn (chỉ chiếm 1,2% tổng vốn đầu tư và 0,052% tổng số dự án FDI vào Việt Nam).

Các lĩnh vực thu hút FDI chủ yếu là trồng trọt, thủy sản và chế biến nông, lâm sản. Hiện nay, Bộ NN&PTNT đang nghiên cứu, kiến nghị Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách đẩy mạnh thu hút đầu tư FDI vào nông nghiệp, nông thôn.

Nguồn: baohaiquan.vn