Tổng cục Hải quan ghi nhận kim ngạch hàng hoá xuất khẩu 15 ngày đầu tháng 3/2018 (1-15/3/2018) của cả nước đạt 9,96 tỷ USD, tăng 94,1% (4,83 tỷ USD) so với 15 ngày cuối tháng 2/2018. Tính đến hết ngày 15/3/2018, kim ngạch xuất khẩu cả nước đạt 44,42 tỷ USD, tăng 26,5% (9,32 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2017. Trong nửa đầu tháng 3 xuất khẩu tăng rất mạnh so với nửa cuối tháng 2 ở một số nhóm hàng như: Điện thoại các loại và linh kiện (tăng 70,7%); hàng dệt may tăng 2,7 lần; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 53,6%; giày dép các loại tăng 1,2 lần; máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác tăng 61,9%…

Trong tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước 15 ngày đầu tháng 3, khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) xuất khẩu đạt 7,35 tỷ USD, tăng 84,3% (3,36 tỷ USD) so với 15 ngày cuối tháng 2/2018. Tính đến hết ngày 15/3/2018, kim ngạch xuất khẩu của doanh nghiệp FDI đạt 31,86 tỷ USD, tăng 29,4% (7,25 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2017, chiếm tỷ trọng 71,7% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước.

Kim ngạch hàng hoá nhập khẩu của cả nước nửa đầu tháng 3/2018 đạt 9,1 tỷ USD, tăng 42,2% (2,7 tỷ USD) so với 15 ngày cuối tháng 2/2018. Tính đến hết ngày 15/3/2018, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt 43,03 tỷ USD, tăng 16,2% (5,99 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2017. So với nửa cuối tháng 2/2018, nhập khẩu nửa đầu tháng 3/2018 cũng tăng mạnh ở một số nhóm hàng như: Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác tăng 53,1%; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 22,9%; chất dẻo nguyên liệu tăng 74,1%; xăng dầu các loại tăng 37,4%; kim loại thường khác tăng 58,1%; điện thoại các loại và linh kiện tăng 32%…

Trong tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước 15 ngày đầu tháng 3, khu vực doanh nghiệp FDI nhập khẩu là 5,48 tỷ USD, tăng 37,4% (1,49 tỷ USD) so với 15 ngày cuối tháng 2/2018. Tính đến hết ngày 15/3/2018, kim ngạch nhập khẩu của các doanh nghiệp FDI đạt 25,71 tỷ USD, tăng 16,7% (3,67 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2017, chiếm 59,7% tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước.

Cán cân thương mại hàng hóa của khối doanh nghiệp FDI tính đến 15/3/2018 thặng dư 6,16 tỷ USD. Tính chung mức thặng dư thương mại của cả nước đến 15/3/2018 đạt được là 1,39 tỷ USD.

Nguồn: Baocongthuong.com.vn