Nguyên nhân chủ yếu được xem như tác động của dịch bệnh Covid 19 khiến các cảng tại Châu Âu, Trung Quốc và nhiều nước trên thế giới đóng cửa.
Tất cả 30 nhóm ngành hàng chủ yếu của Ấn Độ đều có kim ngạch xuất khẩu giảm, tăng mạnh so với 14 nhóm ngành hàng của tháng 2, trong đó, xuất khẩu hàng cơ khí giảm 42,3% so với mức tăng 8,7% của tháng trước, riêng ngành hàng này chiếm một phần tư tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa của Ấn Độ.
Nhập khẩu hàng hóa cũng chỉ đạt 31,16 tỷ USD trong tháng 3, giảm 28,72% so với mức 43,72 tỷ USD cùng kỳ năm trước. Các mặt hàng có kim ngạch nhập khẩu giảm mạnh gồm Đá quý và bán quý giảm 53,46%; Máy móc – thiết bị điện giảm 31,72%; Hàng điện tử giảm 29,09%; Than và khoáng sản giảm 23,54%; dầu thô và sản phẩm dầu mỏ giảm 15%.
Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Ấn Độ trong năm tài chính 2019-2020 chỉ đạt 781,5 tỷ USD giảm 8,02% so với 844,16 tỷ USD của năm tài chính trước, trong đó, xuất khẩu đạt 314,31 tỷ USD giảm 4,78% và nhập khẩu đạt 467,19 tỷ USD giảm 9,12%.
 

Nguồn: Tapchicongthuong.vn