Theo số liệu từ Cơ quan thống kê, xuất khẩu điều chỉnh theo mùa giảm 1,8% so với tháng trước. Đây là mức giảm lớn nhất kể từ tháng 8/2015 và thấp hơn mức dự báo trong một cuộc thăm dò của Reuters tăng 0,25%.

Nhập khẩu điều chỉnh theo mùa tăng 0,1% so với tháng trước, gây thấp hơn dự báo của thị trường sẽ tăng 0,4 %.

Sự sụt giảm trong xuất khẩu, khiến cho thặng dự thương mại giảm xuống còn 22,2 tỷ euro (24,61 tỷ USD) so với 24,1 tỷ euro trong tháng 4, mức giảm hàng tháng cao nhất cho đến nay.

Nguồn: VITIC/Reuters