Dự báo 13 ngành công nghiệp xuất khẩu hàng đầu của Hàn Quốc giảm, trừ các ngành máy tính, xuất khẩu sang các đối tác thương mại quan trọng, đặc biệt là Trung Quốc, Mỹ và Liên minh châu Âu đều giảm.
Xuất khẩu của ngành công nghiệp đóng tàu, cũng là một phần trong 13 ngành công nghiệp, đã giảm 42,5% .
Xuất khẩu sang Trung Quốc giảm, đối tác thương mại lớn nhất của Hàn Quốc, do Trung Quốc tái cơ cấu nền kinh tế và sản xuất nhiều sản phẩm Hàn Quốc được cung cấp trước đó.
Xuất khẩu giảm 10,2% còn 41 tỷ USD, trong khi nhập khẩu giảm 14% xuống 33,3 tỷ USD. Xuất khẩu giảm mạnh nhất kể từ tháng 4/2016.
Trong tháng 6 xuất khẩu và nhập khẩu giảm 2,7%và 7,7%, tương ứng.
Thặng dư thương mại giảm xuống 7,8 tỷ USD trong tháng 7 từ mức 11,5 tỷ USD thặng dư trong tháng 6.
Các nhà kinh tế tham gia khảo sát của Reuters dự kiến xuất khẩu giảm 4,6 và nhập khẩu giảm 9,5%.
Hàn Quốc là nước đầu tiên báo cáo số liệu thương mại hàng tháng.
Bộ Thương mại cho biết sẽ cải thiện triển vọng xuất khẩu sớm, và có kế hoạch mở rộng bổ sung tài chính cho các doanh nghiệp xuất khẩu, bao gồm các khoản vay và cắt giảm chi phí bảo hiểm.
Tuy nhiên, Bộ Tài chính kỳ vọng xuất khẩu sẽ tăng trở lại trong tháng 8, một quan chức Bộ phát biểu trong một cuộc họp báo.
Hàn Quốc có thể cần cắt giảm lãi suất một lần nữa để bù đắp kéo từ xuất khẩu yếu.
Tỷ lệ lãi suất của Hàn Quốc hiện tại là 1,25% sau khi Ngân hàng của Hàn Quốc hạ lãi suất trong tháng 6. Đa số các nhà kinh tế tham gia khảo sát của Reuters dự báo ngân hàng sẽ cắt giảm lãi suất một lần nữa trong nửa cuối năm.
Nguồn: VITIC/dailymail.co.uk