Theo dự báo trung bình trong một cuộc khảo sát của Reuters 13 nhà kinh tế, xuất khẩu phi dầu mỏ trong nước ước tính giảm 2,5% trong tháng 7 so với cùng kỳ năm ngoái,.
Trong tháng 6, xuất khẩu giảm 2,3% , do xuất khẩu sang Trung Quốc và châu Âu tiếp tục giảm.
So với tháng trước, xuất khẩu trong nước phi dầu mỏ trong tháng 7 không ổn định, so với mức giảm 12,9% trong tháng 6.
Tuần trước, Singapore hạ dự báo tăng trưởng kinh tế cho năm nay do lo ngại cuộc bỏ phiếu Anh rời khỏi Liên minh châu Âu làm nhu cầu toàn cầu tiếp tục giảm. 

Sản xuất công nghiệp trong tháng 7 của Singapore đạt mức thấp năm tháng, giảm 13 tháng liên tiếp do đơn đặt hàng mới và xuất khẩu giảm, một cuộc khảo sát cho thấy hồi đầu tháng này cho biết.

Nguồn: VITIC/Reuters