Trong đó, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt 7,3 tỷ USD, tăng 12,6% so với cùng kỳ năm 2016. Đáng chú ý, mặt hàng nông sản chủ lực là gạo đã có những tín hiệu đáng mừng khi kim ngạch xuất khẩu có sự tăng trưởng so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, khối lượng gạo xuất khẩu tháng 5 năm 2017 ước đạt 538 nghìn tấn với giá trị đạt 245 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu gạo 5 tháng đầu năm 2016 ước đạt 2,3 triệu tấn, có giá trị 1 tỷ USD, tăng 1,6% về khối lượng và tăng 1,2% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016. Trung Quốc vẫn tiếp tục đứng vị trí thứ nhất về thị trường nhập khẩu gạo của Việt Nam trong 4 tháng đầu năm 2017 với 47,5% thị phần. Xuất khẩu gạo sang thị trường này trong 4 tháng đầu năm 2017 đạt 815,4 nghìn tấn và 376,2 triệu USD, tăng 16,1% về khối lượng và tăng 16,2% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016. Philippin là thị trường nhập khẩu gạo lớn thứ hai của Việt Nam trong 4 tháng đầu năm 2017 với 11,4% thị phần. Xuất khẩu gạo sang thị trường này trong 4 tháng đầu năm 2017 đạt 236,6 nghìn tấn và 90,1 triệu USD, tăng 24% về khối lượng và tăng 10,9% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016.

Đối với mặt hàng cà phê, xuất khẩu cà phê tháng 5 năm 2017 ước đạt 105 nghìn tấn với giá trị đạt 233 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu cà phê 5 tháng đầu năm 2017 ước đạt 693 nghìn tấn và 1,57 tỷ USD, giảm 15,9% về khối lượng nhưng tăng 11% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016.

Đáng chú ý, trong 5 tháng đầu năm, xuất khẩu mặt hàng cao su tăng rất mạnh về giá trị. Ước tính khối lượng xuất khẩu cao su tháng 5 năm 2017 đạt 51 nghìn tấn với giá trị đạt 100 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu cao su 5 tháng đầu năm 2017 ước đạt 353 nghìn tấn, đạt giá trị 708 triệu USD, giảm 1,5% về khối lượng nhưng tăng 61,5% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016.

Mặt hàng gỗ và sản phẩm gỗ vẫn duy trì tăng trưởng khá. Ước giá trị xuất nhóm sản phẩm này tháng 5 năm 2017 đạt 513 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ 5 tháng đầu năm 2017 ước đạt 2,9 tỷ USD, tăng 9,9% so với cùng kỳ năm 2016. Hoa Kỳ, Trung Quốc, và Nhật Bản là 3 thị trường nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ lớn nhất của Việt Nam trong 4 tháng đầu năm 2017 - chiếm 69,1% tổng giá trị xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ.

Mặt hàng thủy sản cũng đã lấy lại được đà tăng trưởng. Ước Giá trị xuất khẩu thủy sản tháng 5 năm 2017 ước đạt 618 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu thủy sản 5 tháng đầu năm 2017 ước đạt 2,8 tỷ USD, tăng 10,4% so với cùng kỳ năm 2016. Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc là 4 thị trường nhập khẩu hàng đầu của thủy sản Việt Nam trong 4 tháng đầu năm 2017, chiếm 53,5% tổng giá trị xuất khẩu thủy sản. Trong 4 tháng đầu năm 2017, các thị trường có giá trị xuất khẩu thủy sản tăng mạnh là Trung Quốc tăng 30,7%, Nhật Bản tăng 30,6%, Hàn Quốc tăng 29,7%, Hà Lan tăng 26,8% và Canada tăng 13,3%.

Nguồn: dangcongsan.vn