Tổng cục Hải quan cho biết, năm 2018 đã ghi nhận nhiều kỷ lục về xuất nhập khẩu (XNK) hàng hóa của Việt Nam. Theo đó, tổng trị giá hàng hóa XNK của cả nước lập kỷ lục mới khi đạt 480,17 tỷ USD, tăng hơn 52 tỷ USD so với kết quả thực hiện của năm 2017. Như vậy, chỉ số độ mở của nền kinh tế Việt Nam (XNK hàng hóa/GDP) trong năm 2018 ước tính là 196%. Cả XK hàng hóa và NK hàng hóa tăng với tốc độ 2 con số so với năm 2017, cụ thể XK tăng 13,2% và NK tăng 11,1%. Năm 2018 là năm thứ 3 liên tiếp, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam có thặng dư (xuất siêu). Cụ thể, theo thống kê sơ bộ phổ biến ngày 10/1/2019 của Tổng cục Hải quan thì trong năm 2018, Việt Nam mức thặng dư kỷ lục lên gần 6,8 tỷ USD, con số tương tự của năm 2017 là 2,11 tỷ USD và năm 2016 là 1,78 tỷ USD…
Nếu XNK hàng hóa của Việt Nam trong năm 2019 tăng 5% so với năm 2018 thì cột mốc 500 tỷ USD sẽ đạt được trong quý 4/2019. Được biết, vào năm 2007, XNK của Việt Nam lần đầu tiên đạt mốc 100 tỷ USD; đến 2011 đạt mốc 200 tỷ USD; 2015 đạt mốc 300 tỷ USD; 2017 đạt mốc 400 tỷ USD.
Nguồn: Nongnghiep.vn