Theo số liệu thống kê sơ bộ của Hải quan Việt Nam, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước trong tháng 6/2016 đạt 29,47 tỷ USD, tăng 1,9% so với tháng trước. Trong đó, xuất khẩu là gần 14,73 tỷ USD, tăng 2,5% và nhập khẩu đạt 14,74 tỷ USD, tăng 1,3%. Cán cân thương mại hàng hóa thâm hụt nhẹ 17 triệu USD, bằng 0,1% kim ngạch xuất khẩu trong tháng.

Như vậy, trong nửa đầu của năm 2016, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước là hơn 162,56 tỷ USD, chỉ tăng 2,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, trị giá xuất khẩu đạt 82,13 tỷ USD, tăng 4,44 tỷ USD (tương ứng tăng 5,7%) và nhập khẩu đạt hơn 80,43 tỷ USD, giảm 684 triệu USD (tương ứng giảm 0,8%).

Cán cân thương mại hàng hóa cả nước trong 6 tháng đầu năm 2016 xuất siêu gần 1,7 tỷ USD, ngược lại mức nhập siêu lên tới gần 3,43 tỷ USD của cùng kỳ năm 2015. Trong đó, khối các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) xuất siêu 10,25 tỷ USD và khối các doanh nghiệp có vốn hoàn toàn trong nước (doanh nghiệp trong nước) nhập siêu gần 8,55 tỷ USD.

Việt Nam thâm hụt thương mại duy nhất với Châu Á và thặng dư thương mại với tất cả các châu lục khác. Trong 6 tháng/2016, thâm hụt thương mại với Châu Á là hơn 26,69  tỷ USD, giảm 6,3% so với cùng kỳ năm 2015 và bằng 69% so với kim ngạch xuất khẩu sang châu lục này.

Theo Tổng cục Hải quan, trong 6 tháng đầu năm 2016 xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt  gần 104,45 tỷ USD, chiếm 64,2% trong tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước, đạt mức tăng 3,6% so với cùng kỳ năm 2015. Trong khi đó, kim ngạch xuất nhập khẩu khối doanh nghiệp vốn hoàn toàn trong nước đạt 58,13 tỷ USD, tăng nghẹ 0,2% so với cùng kỳ năm trước.

Xuất khẩu của các doanh nghiệp có vốn FDI trong 6 tháng đầu năm 2016 chủ yếu gồm: ba nhóm hàng  chính (bao gồm điện thoại các loại và linh kiện,  máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; máy ảnh, máy quay phim và linh kiện) đạt 25,73 tỷ USD, tăng 10,4% so với cùng kỳ, và chiếm 44,9% trong tổng kim ngạch xuất khẩu của khối này; Nhóm hàng (dệt may; giầy dép các loại; túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù; xơ, sợi dệt các loại) đạt kim ngạch 13,87 tỷ USD, tăng 8,5% so với cùng kỳ, và chiếm 24,2% trong tổng kim ngạch xuất khẩu của khối này...

Nhập khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư FDI trong 6 tháng đầu năm 2016, lại có mức tăng trưởng âm với trị giá hơn 47,11 tỷ USD, giảm 2,1% so với cùng kỳ năm 2015. Nhập khẩu của các doanh nghiệp có vốn hoàn toàn trong nước đạt 33,34 tỷ USD, tăng 1,1% so với cùng kỳ năm 2015.

Các mặt hàng nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn FDI trong 6 tháng đầu năm 2016: máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng giảm mạnh 21,6% so với cùng kỳ năm trước, đạt kim ngạch hơn 7,07 tỷ USD. Điện thoại, máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện là nhóm hàng có kim ngạch nhập khẩu lớn nhất của khối doanh nghiêp có vốn FDI với trị giá hơn 15,89 tỷ USD, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm 2015, và chiếm 33,7% trong tổng kim ngạch nhập khẩu của khối này.

Nguồn: doanhnghiepvn.vn