Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa tháng 3/2017 đạt 35,59 tỷ USD, tăng 26%, tương ứng tăng gần 7,34 tỷ USD so với tháng trước.
Tính chung trong quý I/2017, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước đạt hơn 91,21 tỷ USD, tăng mạnh 19,9%, tương ứng tăng gần 15,16 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2016.
Trong tháng 3/2017 xuất khẩu hàng hóa của cả nước đạt gần 17,25 tỷ USD, tăng 31,6%, tương ứng tăng gần 4,14 tỷ USD so với tháng trước. Qua đó, đưa kim ngạch xuất khẩu hàng hóa hết quý I năm 2017 đạt gần 44,64 tỷ USD, tăng 15,1%, tương ứng tăng gần 5,86 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước.
Trong khi đó, ở chiều ngược lại, nhập khẩu hàng hóa trong tháng 3/2017 đạt gần 18,35 tỷ USD, tăng 21,1% so với tháng trước, tương ứng tăng gần 3,2 tỷ USD. Qua đó, đưa kim ngạch nhập khẩu hàng hóa hết quý I năm 2017 đạt hơn 46,57 tỷ USD, tăng 24,9%, tương ứng tăng gần 9,3 tỷ USD.
Cũng theo thống kê của Hải quan Việt Nam, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của doanh nghiệp FDI trong tháng 3/2017 đạt hơn 23,16 tỷ USD, tăng 25,9%, tương ứng tăng hơn 4,76 tỷ USD so với tháng trước. Trong đó, xuất khẩu đạt hơn 12,09 tỷ USD, tăng 30,2% so với tháng trước. Nhập khẩu đạt hơn 11,07 tỷ USD, tăng 21,5%.
Qua đó, đưa kim ngạch xuất nhập khẩu của khối FDI trong quý I/2017 đạt gần 59,12 tỷ USD, tăng 18,8%, tương ứng tăng 9,35 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước. Xuất khẩu trong quý I/2017 đạt 31,32 tỷ USD, tăng 18,8%, tương ứng tăng hơn 4,04 tỷ USD, nhập khẩu đạt gần 27,8 tỷ USD, tăng 23,6% tương ứng tăng hơn 5,31 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước.
Cán cân thương mại của khối doanh nghiệp FDI trong tháng 3/2017 thặng dư 1,02 tỷ USD, đưa cán cân thương mại của khối này đến hết quý I/2017 thặng dư hơn 3,52 tỷ USD. Trong khi đó, cán cân thương mại hàng hóa của cả nước trong tháng 3/2017 lại tiếp tục thâm hụt hơn 1,1 tỷ USD, đưa cán cân thương mại hàng hóa cả nước trong quý I/2017 thâm hụt gần 1,94 tỷ USD, bằng 4,3% tổng kim ngạch xuất khẩu.
Như vậy, điều này cho thấy, xuất nhập khẩu Việt Nam vẫn phụ thuộc khối doanh nghiệp FDI.
Nguồn: doanhnghiepvn.vn