Một người cho biết công ty này đã quyết định đóng cửa bộ phận ngưng tụ sau một vụ rò rỉ được phát hiện trong đường ống chứa. Người này từ chối cho biết tên vì họ không được phép thảo luận vấn đề này công khai.
Xuất khẩu naphtha, chiếm ít nhất 50% năng suất sản phẩm dầu mỏ từ bộ phận ngưng tụ này, có thể bị trì hoãn, mặc dù họ không đưa chi tiết bao nhiêu chuyến hàng bị ảnh hưởng. Với tốc độ công suất đẩy đủ, mỗi bộ phận ngưng tụ ước tính sản xuất khoảng 210.000 tấn naphtha một tháng.
Một quan chức ADNOC đã từ chối yêu cầu bình luận của Reuters.
Tin tức về kế hoạch ngừng hoạt động của ADNOC xuất hiện khoảng 2 tuần sau khi Qata bất ngờ đóng cửa một bộ phận ngưng tụ.
ADNOC sẽ không suất khẩu khí ngưng tụ do họ dự kiến chuyển nguồn cung dư thừa sang bộ ngưng tụ khác.
ADNOC đóng cửa phân xưởng RFCC 127.000 thùng/ngày tại khu vực phía tây của nhà máy lọc dầu Ruwais trong tháng 1 sau khi một vụ cháy tại bộ phận hóa dầu. Bộ phận đó được dự kiến đóng cửa cho tới quý 1/2018.
Nguồn: VITIC/Reuters