Đang đấu tranh để hồi sinh nền kinh tế sau khi cuộc nổi dậy năm 2011 đã gây trấn động niềm tin nhà đầu tư và việc ra đi của khách du lịch và nhà đầu tư nước ngoài, Ai Cập đang cố gắng cắt giảm chi tiêu cho trợ cấp vì làm thâm hụt ngân sách nhà nước.

Ai cập đã đạt được một thỏa thuận cấp dưới với Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF về chương trình ba năm cho khoản vay 12 tỷ USD.

Việc giải ngân liên kết với tiến trình về một loạt cải tổ gồm cắt giảm trợ cấp, công bố thuế giá trị gia tăng VAT và chuyển sang một cơ chế tỷ giá linh hoạt hơn.

Một trong số các quan chức, người dấu tên đã trả lời phỏng vấn của Reuters “điều đã được thỏa thuần gần đây với phái đoàn IMF tại Ai Cập là việc hủy bỏ trợ cấp nhiên liệu trong ba năm”.

Một phát ngôn viên của Bộ Dầu mỏ cho biết “chưa có quyết định được ban hành về vấn đề đó”.

Xăng RON 92 được bán ở mức 58% chi phí tại Ai Cập trong khi loại 80 octane được bán bằng 57% chi phí và dầu diesel là 53% chi phí.

Ai Cập đã giảm chi tiêu của họ đối với trợ cấp nhiên liệu trong tháng 7/2014 như một phần của kế hoạch 5 năm, nâng giá xăng và dầu diesel thêm tới 78%, nhưng kế hoạch không được theo đuổi xuyên suốt trong năm 2015/16.

Hồi tháng 4, các quan chức chính phủ cho biết hiện nay có một kế hoạch giảm chi tiêu gần 43% trong ngân sách năm 2016/17 cho trợ cấp nhiên liệu.

Chi phí trợ cấp xăng dầu giảm xuống 55 tỷ bảng Ai Cập (6,2 tỷ USD) trong năm 2015/2016 từ mức 71,5 tỷ bảng một năm trước. Ai Cập đang nhắm tới mục tiêu giảm trợ cấp các sản phẩm xăng dầu xuống khoảng 35 tỷ bảng Ai Cập trong năm tại chính này.

Nguồn: VITIC/Reuters