Theo thỏa thuận này đạt được vào tháng trước giữa Ai Cập và Iraq, Baghdad sẽ bán 12 triệu thùng dầu cho Ai Cập mỗi năm.
Ngày 4/5 Iraq bắt đầu nạp một tàu với hai triệu thùng dầu để xuất khẩu sang Ai Cập.
Trong lúc đó, Saudi Aramco đã khôi phục nguồn cung sang Ai Cập với khoảng 700.000 tấn dầu mỏ mỗi tháng vào cuối tháng 3 sau khi ngừng trong tháng 10/2016.
Sự phục hồi này sau một tuyên bố trong tháng 3 bởi Bộ Dầu mỏ Ai Cập, họ dự kiến Saudi Arabia khôi phục xuất khẩu sản phẩm dầu mỏ vào cuối tháng ba hay đầu tháng tư.
Mặc dù các quan chức cả hai bên đã từ chối sự tồn tại căng thẳng giữa hai nước, họ đã tranh chấp về vấn đề chính trị như Syria và tình trạng hai đảo ở Biển Đỏ.
Nguồn: VITIC/Reuters