Việc giảm khối lượng sau những đe dọa của Ấn Độ với các nhà máy lọc dầu nhà nước - Hindustan Petroleum, Bharat Petroleum, công ty hóa lọc dầu Mangalore và tập đoàn Dầu Ấn Độ - giảm việc mua bán từ Iran nếu một công ty Ấn Độ không được trao quyền phát triển mỏ khí đốt tự nhiên Farzad B của Iran.
Việc cắt giảm khối lượng này sẽ đưa lượng nhập khẩu dầu thô của Ấn Độ từ Iran trong năm tài chính này xuống mức 370.000 thùng/ngày.
Ấn Độ là khách hàng dầu thô lớn thứ hai của Iran sau Trung Quốc, và năm ngoái đã nhập khẩu khoảng 510.000 thùng/ngày từ Iran, theo số liệu của Thomson Reuters Eikon.
Việc giản nhập khẩu năm 2017/2018 gồm 199.000 thùng/ngày của các nhà máy lọc dầu quốc doanh, giảm khoảng 33% so với năm ngoái. Các nhà máy lọc dầu tư nhân Essar và HPCL-Mittal Energy đã gia hạn các hợp đồng năm ngoái để mua tương ứng 120.000 thùng/ngày và 20.000 thùng/ngày.
Hầu hết các nhà máy lọc dầu quốc doanh không trả lời câu hỏi về vấn đề này, trong khi Essar Oil, MRPL và HMEL từ chối bình luận. Bộ Dầu mỏ Ấn Độ cũng không đưa bình luận ngay.
Các nhà phân tích cho biết kế hoạch này một phần từ dòng khí đốt, hơn nữa Ấn Độ cũng tận dụng chênh lệch giá giữa dầu Brent và dầu Dubai của Trung Đông thu hẹp.
Ehsan ul Haq tại công ty KBC Energy Economics cho biết “dầu thô Brent rẻ hơn và ngọt hơn so với các loại dầu trung tới nặng từ Trung Đông”.
Công ty Rosneft của Nga cũng có thể bắt đầu mang thêm dầu thô không phải của Iran, có thể từ Venezuela, sang Ấn Độ sau khi mua nhà máy lọc dầu Vadinar của Essar Oil.
Không phải tất cả các nhà máy lọc dầu của Ấn Độ giảm đơn hàng từ Iran. Nhà máy lọc dầu tư nhân Reliance Industries đã kế thỏa thuận đầu tiên với Iran trong 7 năm để mua 30.000 thùng/ngày dầu thô nặng Forozan.
Nhu cầu dầu thô tổng thể của Ấn Độ khoảng 4,6 triệu thùng/ngày, cao thứ ba trên thế giới sau Mỹ và Trung Quốc. Họ là một trong vài nước đã tiếp tục thỏa thuận với Iran bấp chấp các lệnh trừng phạt quốc tế đã diễn ra đến đầu năm 2016.

Bảng chi tiết kế hoạch nhập khẩu của Ấn Độ từ Iran trong năm 2017 và không gồm khí ngưng tụ

ĐVT: nghìn thùng/ngày

Công ty

Kế hoạch nhập khẩu năm 2017/18

Lượng nhập khẩu thực năm 2016/17

Thỏa thuận năm 2016/17

Essar

120

165

120

Reliance

30

32

--

HMEL

20

17

20

BPCL

10

19

20

IOC

80

119

120

MRPL

99

129

120

HPCL

10

29

20

Tổng

369

511

420

Nguồn: VITIC/Reuters