Theo công ty dịch vụ năng lượng Baker Hughes các nhà khoan dầu đã bổ sung 11 giàn khoan trong tuần trước lên 758 giàn, cao nhất kể từ tháng 4/2015.
Số liệu đó hơn gấp đôi cùng tuần một năm trước khi chỉ có 330 giàn khoan hoạt động. Các nhà khoan dầu đã tăng số giàn khoan 52 tuần trong 56 tuần qua kể từ đầu tháng 6/2016.
James Williams, chủ tịch của WTRG Economics tại Arkansas cho biết “số giàn khoan tăng trong tuần này phản ánh các quyết định trong vài tháng trước khi giá dầu ở mức cao hơn”, ông dự đoán giá thấp hiện nay khiến số lượng giàn khoan giảm trong một hay hai tháng tới.
Sau khi tháng 12/2016 đồng ý cắt giảm sản lượng khoảng 1,8 triệu thùng/ngày từ tháng 1 đến hết tháng 6/2016, OPEC và các nhà sản xuất khác cuối tháng 5/2017 đã đồng ý gia hạn việc cắt giảm này thêm 9 tháng đến hết tháng 3/2018.
Giới phân tích cho biết việc cắt giảm do OPEC dẫn dầu này đang bị thất bại bởi sản lượng ngày càng tăng từ các nhà khoan dầu đá phiến của Mỹ và các nhà sản xuất khác,
Giá dầu dường như vẫn bị sức ép giảm cho đến khi có dấu hiệu số lượng giàn khoan dầu của Mỹ ổn định hay sụt giảm.
Các nhà sản xuất của Mỹ được dự kiến sản lượng tăng lên 9,3 triệu thùng/ngày trong năm 2017 và kỷ lục 10,0 triệu thùng/ngày trong năm 2018 từ 8,9 triệu thùng/ngày trong năm 2016.
Trong tuần trước số giàn khoan tăng nhiều nhất tại khu vực Bakken, Bắc Dakota nơi các nhà khoan dầu bổ sung 3 giàn khoan, đưa tổng số giàn khoan tại đó lên 52 giàn, mạnh nhất kể từ tháng 12/2015 và gấp đôi trong cùng tuần một năm trước đó.
Williams tại WTRG cho biết “không có gì ngạc nhiên về số giàn khoan đang tăng tại Bakken do các nhà sản xuất tại đó sẽ không thấy hoàn toàn mức độ giảm giá dầu thô chúng ta đã thấy trong tháng qua”.
Ông cho biết liên quan tới đường ống Dakota Access hoạt động dịch vụ từ đầu tháng 6 này “họ đã tiếp cận một đường ống mới, sẽ giảm chi phí vận chuyển dầu thô của họ bằng tàu hỏa”.
Giá hòa vốn đối với các giếng khoan mới tại Mỹ thay đổi đáng kể giữa các khu vực đá phiến và ngay cả giữa các phần các nhau của của một khu vực, nhưng hầu hết các nhà phân tích cho biết các nhà sản xuất cần giá dầu thô Mỹ ở mức 45 - 50 USD/thùng.
Tuy nhiên, công ty tư vấn Rystad Energy cho biết giá hòa vốn trung bình khoảng 38 USD/thùng đối với các giếng đá phiến tại Bakken đã hoàn thành trong năm 2016-2017.
Nguồn: VITIC/Reuters