Công ty dịch vụ năng lượng Baker Hughes cho biết các nhà khoan dầu đã bổ sung 7 giàn khoan dầu trong tuần trước, mang tổng số giàn khoan tăng lên 763 giàn, mạnh nhất kể từ tháng 4/2015. Trong cùng tuần một năm trước số giàn khoan hoạt động là 351 giàn. Các nhà khoan dầu đã bổ sung 54 tuần trong 58 tuần kể từ đầu tháng 6/2016.
Tuy nhiên tốc độ tăng chậm lại trong vài tháng qua khi giá dầu thô sụt giảm, với tổng số giàn khoan được bổ sung trong 4 tuần qua là 6 giàn, thấp nhất kể từ tháng 1/2017.
Sau khi hồi tháng 12/2016 đồng ý cắt giảm sản lượng khoảng 1,8 triệu thùng/ngày trong tháng 6 bắt đầu từ tháng 1/2017, OPEC và các nhà sản xuất khác trong cuối tháng 5 đã đồng ý kéo dài việc cắt giảm này thêm 9 tháng đến hết tháng 3/2018.
Sản lượng dầu mỏ của Mỹ tăng 1% lên 9,3% trong tuần trước đó, điều chỉnh giảm trong tuần trước đó do việc bảo dưỡng một lần và đóng cửa do bão.
Giới phân tích cho biết các công ty dầu đá phiến của Mỹ sẽ tiếp tục khoan thêm dầu ngay khi giá dầu được dự kiến tăng trong những tháng tới.
Giới phân tích tại Simmons & Co, các chuyên gia năng lượng tại ngân hàng đầu tư Mỹ Piper Jaffray dự báo số giàn khoan dầu và khí đốt sẽ đạt trung bình 887 giàn trong năm 2017, 1.108 giàn trong năm 2018 và 1.219 giàn trong năm 2019. Hầu hết các giếng sản xuất cả dầu mỏ và khí đốt.
Nếu đúng dự báo năm 2019 của Simmons sẽ là cao nhất kể từ năm 2014 khi có 1.862 giàn hoạt động. Số giàn khoan đã đạt đỉnh điểm trong năm 2012 là 1.929 giàn.
Nguồn: VITIC/Reuters