Theo công ty dịch vụ năng lượng Mỹ Baker Hughes, các nhà khoan dầu cắt giảm 3 giàn khoan trong tuần tính tới ngày 22/11/2019, đưa tổng số giàn khoan giảm xuống 671 giàn, thấp nhất kể từ tháng 4/2017. Trong cùng tuần một năm trước có 885 giàn khoan hoạt động.
Số giàn khoan dầu, một chỉ số sớm của sản lượng tương lai đã giảm kỷ lục trong 11 tháng liên tiếp do các công ty thăm dò và khai thác độc lập cắt giảm chi tiêu cho việc khoan mới khi cổ đông tìm kiếm doanh thu tốt hơn.
Mặc dù số giàn khoan sụt giảm, sản lượng dầu tiếp tục tăng vì năng suất tăng lên mức kỷ lục tại hầu hết các lưu vực đá phiến.
ConocoPhillips đã tiết lộ kế hoạch dài hạn để tăng sản lượng dầu và khí tự nhiên khoảng 3% mỗi năm, hạn chế chi tiêu hàng năm khoảng 7 tỷ USD và thu lãi 50 tỷ USD cho các cổ đông trong thập kỷ tới.
Sản lượng dầu thô của Mỹ từ 7 khu vực đá phiến dự kiến tăng khoảng 49.000 thùng/ngày trong tháng 12/2019 lên kỷ lục 9,13 triệu thùng/ngày.
Công ty dịch vụ tài chính Mỹ Cowen & Co trong tuần này cho biết 22 công ty thăm dò và khai thác (E&P) họ theo dõi đã báo cáo ước tính chi tiêu cho năm 2020. Cowen cho biết có 16 công ty dự tính giảm chi tiêu, 1 ổn định và 5 tăng, cho thấy vốn kinh doanh năm 2020 giảm 13% so với năm trước, sụt giảm năm thứ 2 liên tiếp.
Cowen cho biết các nhà sản xuất họ theo dõi dự kiến chi tiêu khoảng 80,5 tỷ USD trong năm 2019 so với 84,6 tỷ USD trong năm 2018.
Từ đầu năm tới nay, tổng số giàn khoan dầu và khí tại Mỹ đã đạt trung bình 958 giàn. Hầu hết các giàn khoan sản xuất cả dầu và khí.
Các nhà phân tích tại Simmons & Co, các chuyên gia năng lượng tại ngân hàng Mỹ Piper Jaffray dự báo số giàn khoan dầu và khí sẽ giảm từ mức cao nhất trong 4 năm tại 1.032 giàn trong năm 2018 xuống 951 giàn trong năm 2019 và 906 giàn trong năm 2020 trước khi tăng lên 957 giàn trong năm 2021.
Nguồn: VITIC/Reuters