Công ty dịch vụ năng lượng Baker Hughes cho biết các nhà khoan dầu cắt giảm 5 giàn khoan trong tuần tính tới 18/8, mang tổng số giàn khoan giảm xuống 763 giàn. Cùng tuần một năm trước có 406 giàn khoan hoạt động. Các nhà khoan dầu đã bổ sung số giàn khoan 56 trong 64 tuần qua kể từ đầu tháng 6/2016. Số giàn khoan là một chỉ số ban đầu về sản lượng trong tương lai.
Sản lượng dầu thô của Mỹ được dự kiến tăng lên 9,4 triệu thùng/ngày trong năm 2017 và kỷ lục 9,9 triệu thùng/ngày trong năm 2018 từ mức 8,9 triệu thùng/ngày trong năm 2016.
Sản lượng dầu tăng đã gây áp lực cho giá dầu giảm trong những tháng gần đây. Các công ty thăm dò và sản xuất, và các công ty khác đã vạch ra chương trình chi tiêu năm 2017 khi họ dự kiến giá dầu Mỹ là cao hơn mức 48,5 USD/thùng đang giao dịch hiện nay.
Mặc dù thông báo cắt giảm chi tiêu gần đây, E&P vẫn có kế hoạch chi tiêu thêm trong năm nay so với năm ngoái.
Nguồn: VITIC/Reuters