Công ty dịch vụ năng lượng Baker Hughes cho biết các nhà khoan dầu cắt giảm 1 giàn khoan trong tuần tính tới ngày 15/3, đưa tổng số giản khoan giảm xuống 833 giàn, mức thấp nhất kể từ tháng 4/2018. Đây là lần đầu tiên số giàn khoan sụt giảm 4 tuần liên tiếp kể từ tháng 5/2016 khi số giàn khoan giảm 8 tuần liên tiếp.
Số giàn khoan dầu của Mỹ, một chỉ số sớm của sản lượng tương lai, cao hơn một chút so với một năm trước khi có 800 giàn hoạt động sau khi các công ty năng lượng tăng cường chi tiêu trong năm 2018 để bắt kịp giá dầu tăng trong năm đó.
Việc khoan đã chậm lại với số giàn khoan sụt giảm trong 3 tuần qua do các công ty thăm dò và sản xuất độc lập cắt giảm chi tiêu khi họ tập trung vào tăng trưởng lợi nhuận thay cho tăng sản lượng vì giá dầu thô dự báo giảm trong năm nay so với năm 2018.
Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết sản lượng dầu thô của Mỹ trong năm 2019 dự kiến tăng chậm hơn so với dự kiến trước đó và trung bình cao kỷ lục 12,3 triệu thùng/ngày.
Trong tháng trước, EIA dự kiến sản lượng của Mỹ đạt trung bình 12,4 triệu thùng/ngày trong năm 2019.
EIA cũng cho biết sản lượng dầu thô giảm 100.000 thùng/ngày so với mức cao kỷ lục xuống 12 triệu thùng/ngày trong tuần trước.
Tuy nhiên, Mỹ sẽ thúc đẩy tăng trưởng sản lượng dầu toàn cầu trong 5 năm tới, với sản lượng trong nước tăng 2,8 triệu thùng/ngày lên 13,7 triệu thùng/ngày vào năm 2024, theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế.
Công ty dịch vụ tài chính Mỹ Cowen & Co cho biết từ các công ty thăm dò và sản xuất (E&P) họ theo dõi sẽ giảm vốn kinh doanh cho khoan và hoàn thành giếng khoan 5% so với năm 2018.
Cowen cho biết các công ty độc lập dự kiến chi tiêu ít hơn 12% trong năm 2019, trong khi các công ty dầu quốc tế dự kiến chi tiêu thêm 16%. Cowen cho biết các công ty E&P họ theo dõi chi tiêu khoảng 92,8 tỷ USD trong năm 2018.
Có 1.026 giàn khoan dầu và khí tự nhiên tại Mỹ hoạt động trong tuần qua, theo Baker Hughes. Hầu hết các giàn khoan sản xuất cả dầu và khí.
Các nhà phân tích tại Simmons & Co, chuyên gia năng lượng tại ngân hàng đầu tư Piper Jaffray của Mỹ, trong tuần dự báo số giàn khoan dầu và khí sẽ giảm từ 1.032 giàn trong năm 2018 xuống 999 giàn trong năm 2019 trước khi tăng lên 1.087 giàn trong năm 2020, dự đoán này tương tự dự đoán từ đầu năm nay.
Nguồn: VITIC/Reuters